Cevaplar

2012-12-24T18:07:42+02:00

Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. a ve b sayıları gerçek olursa karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler:

Genel olarak karmaşık sayılar için "z" harfi kullanılır.  özelliğini sağlayan sanal birime  denir. Kimi zaman özellikle elektrik mühendisliğinde  yerine,  kullanılır.

Ayrıca matematikte bu sayıların uzayı  olarak gösterilir. Bu harfin seçilmesinin nedeni İngilizce'de karmaşık sözcüğünün karşılığı olarak complex sözcüğünün kullanılmasıdır, nitekim bazı Türkçe kaynaklarda complex sözcüğünden devşirilen kompleks sözcüğüne de raslanabilir. Karmaşık sayılara böyle bir adın verilmesinin nedeni ise aşağıda da göreceğimiz gibi gerçel ve sanal kısımların bir arada durmasıdır.

Bütün gerçel sayılar sanal kısımları sıfıra eşit olan birer karmaşık sayı olarak düşünülebilir. Diğer bir deyişle gerçel sayılar, karmaşık sayı düzleminde gerçel sayılar ekseni üzerinde bulunurlar.

Bir z karmaşık sayısının gerçel ve sanal parçaları sırasıyla Re(z) ve Im(z) fonksiyonlarıyla gösterilir. Bütün bu tanımları ve özellikleri bir örnekte gösterelim.  sayısı gerçel kısmı Re(4-7i)=4, sanal kısmı Im(4-7i)=-7 olan  uzayında bir karmaşık sayıdır.Bunun dışında karmaşık sayıların başka özellikleri de vardır. Örneğin bir karmaşık sayı düzlemde bir vektör olarak temsil edilebilir.

0
2012-12-24T18:08:55+02:00

Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. Karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler

z = a + \mathbf{i}b\, 

Genel olarak karmaşık sayılar için "z" harfi kullanılır. a ve b sayıları gerçel olup \mathbf{i}^2=-1 özelliğini sağlayan sanal birime \mathbf{i} denir. Kimi zaman özellikle elektrik mühendisliğinde \mathbf{i} yerine, \mathbf{j} kullanılır.
Ayrıca matematikte bu sayıların uzayı \mathbb{C} olarak gösterilir. Bu harfin seçilmesinin nedeni İngilizce'de karmaşık sözcüğünün karşılığı olarak complex sözcüğünün kullanılmasıdır, nitekim bazı Türkçe kaynaklarda complex sözcüğünden devşirilen kompleks sözcüğüne de raslanabilir. Karmaşık sayılara böyle bir adın verilmesinin nedeni ise aşağıda da göreceğimiz gibi gerçel ve sanal kısımların bir arada durmasıdır.
Bütün gerçel sayılar sanal kısımları sıfıra eşit olan birer karmaşık sayı olarak düşünülebilir. Diğer bir deyişle gerçel sayılar, karmaşık sayı düzleminde gerçel sayılar ekseni üzerinde bulunurlar.

z = a + \mathbf{i}\cdot 0 \in \mathbb{R}


Karmaşık Sayılarda EşitlikKarmaşık Sayılarda Toplama İşlemi 
(a - bi ) + (c + di ) = ( a +c ) - (b + d ) i 


Karmaşık Sayılarda Çıkarma İşlemiKarmaşık Sayılarda Çarpma İşlemiKarmaşık Sayılarda Bölme İşlemiİki Karmaşık Sayının Kutupsal Çarpımıİki Karmaşık Sayının Kutupsal Bölme İşlemiDe'Moivre Teoremi

0