Cevaplar

2012-12-24T18:19:08+02:00

Türkçe Bilmek İş Hayatı Bakımından da Avantaj Sağlar : 

Türkçeyi hem yazışma hem de konuşma dili olarak başarılı biçimde kullanabilen  eleman bulabilme zorluğu,  iş piyasasında sık sık dile getirilmektedir. Almanya’daki Türk tüketici kitlesine hitap etmek isteyen bir çok firma ve serbest  meslek gurubunun bu yöndeki talepleri giderek artmaktadır. Almanya’daki bir çok Türk işletmesi de Almanca ve Türkçeyi iyi derecede bilen  elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Özellikle Türkçeyi bir meslek ve yazışma dili olarak kullanabilecek eleman yokluğu yoğun biçimde hissedilmektedir. O nedenle Türkçeyi ileri derecede öğrenecek gençlerin hem Almanya’da hem Türkiye’de  iş bulma şansı yüksektir.

            Türkçenin Önemi ve Geçerliliği Her Geçen Gün Artmaktadır :

            Türkçe dünyada en çok konuşulan yedi dilden biridir. Sovyetler Birliğinin  dağılmasıyla Türkçe konuşan ülke sayısı birden artmıştır. Bir çok Türk firması Avrupa’da faaliyet göstermekte, aynı şekilde bir çok Alman firması Türkiye’de yatırım yapmaktadır.  Öte  yandan Türkiye’nin  Avrupa  Birliğine tam üyeliği söz konusudur. Tüm bu siyasal,  sosyal, ekonomik ilişkiler ve gelişmeler Türkiye’nin ve Türkçenin önemini artırmaktadır.

            Almancayı ve Türkçeyi iyi bilen yetişmiş elemanlara yarın, bugünden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
           

Türkçe  Ve  Almanca  Bilmenin  Yararları: Türkçeyi iyi kullanmak işe alınmada bir tercih nedenidir. Ticaret ve hizmet sektöründe iyi Türkçe bilen elemanlar tercih edilmektedir. Avrupa Birliğinin hedeflerinden biri de yarının gençlerini çok dilli çok kültürlü yetiştirmektir. Hem Almancayı hem Türkçeyi iyi bilen elemanlar için hem Türkiye’de hem Almanya’da iş bulma şansı daha yüksektir. Almanya’da üç milyona yakın Türkçe konuşan büyük bir tüketici kitlesi bulunmaktadır. O nedenle işe alınmada Türkçe bir tercih nedeni olmaktadır.

 

                Çok  Dillilik Çağın  Gereğidir :

Avrupa Birliğinin ve yaşamakta olduğumuz ülke Almanya’nın eğitim alanındaki en önemli hedeflerinden biri de geleceğin gençlerini çok dilli yetiştirmektir. Türkçemizde  çok dillilik “Bir dil bilen bir insan  iki dil bilen iki insan .” sözüyle övülmüş üstün tutulmuştur. Hatta yabancı dil bilmenin  farkını bundan daha güzel anlatan başka bir söz var mıdır !  
Bir dil öğrenmenin ne kadar çok zaman, emek, gayret ve para gerektirdiğini hepimiz biliriz. Buna karşın hala bir çoğumuz çocuklarımızın güzel ve düzgün Türkçe öğrenmeleri için gerekli gayreti ve özeni göstermekten uzağız.

Anne ve babalarımızın bu vurdumduymaz tavrı yüzünden bir çok Türk çocuğu, Türkçe bilmenin avantajı yerine düzgün Türkçe konuşamamanın utancını yaşamaktadır.

Türkçenin  Uluslararası  Önemi:

Türkçe, dünyada en çok konuşulan yedi dilden biridir. Türkçe, Almanya’da en çok konuşulan ikinci dildir. Türkçe, dünyanın çok geniş bir coğrafyasında konuşulmaktadır. Türkçe, Türkiye dışında Türki cumhuriyetlerde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de resmi dildir.

Türkçe  Ve    Türk  Kültürü Dersleri   Neden   Önemlidir:

Dilimizi, dinimizi, kültürümüzü öğrenmek için Türkçe dersleri zorunludur.  Güzel Türkçe konuşmak,  kişinin  kendine olan güvenini ve toplum içindeki saygınlığını artırır. Türkçe  çocuğun düşünme yeteneğini geliştirir. Türkçe dersinde çocuklar Atatürk’ü ve Türkiye’yi daha yakından tanır ve öğrenirler. Türkçe dersi  çocuğun  ailesiyle,  ülkesiyle  olan kültürel bağını sürekli ve canlı tutar. Sağlam bir kimlik oluşumu ve sağlıklı bir kişilik gelişimi için Türkçe dersleri önemlidir. Türk öğretmenlerin, öğretmenler kurulu toplantılarında, çocuğunuz hakkında diğer öğretmenler gibi görüşünü belirtebilmesi için  çocuğunuzun Türkçe derslerine katılması gereklidir. Türkçe derslerine katılan öğrencilerin karne ve diplomalarına Türkçe derslerine katıldıkları belirtildiğinden işe alınmada daha çok şansları vardır. Türkçe derslerine katılan öğrencilerin okul başarıları, katılmayan öğrencilere göre daha yüksektir. Türkçe derslerinde öğrenciler Türk toplumunun sosyal, kültürel ve manevi değerlerini öğrenirler. Türkçe derslerine düzenli katılan öğrencilerin karne ve diplomalarının denkliği  sınıf kaybına yol açmadan yapılmaktadır. Almanya’da kamu görevi (polis, danışman, öğretmen...) yapacak Türk kökenliler için Türkçe bilmek hem ihtiyaç hem de önemli bir avantajdır. Türkçe derslerinde öğrencilere dini bilgiler de verilmektedir. Türkçe derslerinde öğrencilere dini ve milli bayramlarımız ve bunlarla ilgili gelenek ve göreneklerimiz öğretilmektedir. Türkçe derslerinde öğrenciler Karacaoğlan’ı Nasrettin Hoca’yı, Yunus Emre’yi, Keloğlan’ı ve diğer Türk büyüklerini tanırlar. Türkçe derslerinde öğrenciler dilimizin masal, mani, türkü, bilmece, atasözü, fıkra  gibi güzel ve zengin ürünleriyle tanışırlar. Türkçe dersleri öğrencinin Almanca derslerindeki başarısını olumlu etkilemektedir. Türkçe derslerinde öğrenciler Türk tarihi hakkında bilgi sahibi olurlar. Türkçe derslerinde öğrenciler Yurdumuz Türkiye’nin güzelliklerini,  özelliklerini ve tarihi kültürel zenginliklerini öğrenirler.  
1 2 1
2012-12-24T18:20:36+02:00

insanın kültürü artar ve bilinç altı daha yükselir

 

0