Cevaplar

2012-12-24T18:20:40+02:00

MİLLÎ MÜCADELE ile ilgili Atatürk sözleri 

« Millî mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir, milletin evlâtlarıdır Millet analarıyla, babalarıyla, bacılarıyla mücadeleyi kendisine ülkü edindi …Millî mücadele de şahsi hırs değil, millî ideal, millî onur gerçek sebep olmuştur… » 

14101925, İzmir Kız Öğretmen Okulunda Bir Konuşma 


« Bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça o millete hâkim olmanın imkânı yoktur Halbuki asırların yarattığı millî bir ruha, kuvvetli ve daimî bir millî iradeye hiçbir kuvvet karşı koyamaz 

1091924 

« Millî mücadelede şahsi hırs değil, millî ideal, millî onur asıl etken olmuştur » 

(1925) 

« Milletin varlığını devam ettirmek için fertleri arasında düşündüğü müşterek bağ, asırlardan beri gelen şekil ve mahiyetini değiştirmiş, yani millet, dini ve mezhebî bağlar yerine, Türk milliyeti bağı ile fertlerini toplamıştır » 

1925, Ankara Hukuk Mektebini Açarken 

« Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa o topluluğa dayanan cumhuriyet de kuvvetli olur » 

26041926, Türk Ocakları Delegelerine 


« Milli ülküye tam bir iman ve onun gereklerini tereddütsüz yerine getirmenin neticesi elbette başarıdır » 
(1931) « Seneler geçtikçe, millî ideal verimleri, güvenle çalışmada, ilerleme hevesinde, millî birlik ve millî irade şeklinde, daha iyi gözlere çarpmaktadır Bu, bizim için çok önemlidir ; çünkü biz, esasen millî varlığımızın temelini, millî şuurda ve millî birlikte görmekteyiz » 


(1936) 

5 3 5
2012-12-24T18:20:51+02:00

« Millî mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir, milletin evlâtlarıdır Millet analarıyla, babalarıyla, bacılarıyla mücadeleyi kendisine ülkü edindi …Millî mücadele de şahsi hırs değil, millî ideal, millî onur gerçek sebep olmuştur… » 

 

 

Bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça o millete hâkim olmanın imkânı yokturHalbuki asırların yarattığı millî bir ruha, kuvvetli ve daimî bir millî iradeye hiçbir kuvvet karşı koyamaz 

1 4 1