Cevaplar

2012-12-24T18:30:05+02:00
Konu başlıkları   [gizle]  1 Bazı kelime ve eklerin yazılışı 1.1 Bağlaç olan da, de’nin yazılışı 1.2 Bağlaç olan ki’nin yazılışı 1.3 Fiil çekimi ile ilgili yazılışlar 1.4 Mastar Eklerinin Yazılışı 1.5 İken’in yazılışı 1.6 İle’nin ek olarak yazılışı 1.7 Ek fiil olan imek’in yazılışı 1.8 Pekiştirmeli sıfatların yazılışı 2 Sayıların yazılışı 3 Büyük harflerin kullanıldığı yerler 4 Birleşik kelimelerin yazılışı 4.1 Bitişik yazılan birleşik kelimeler 4.2 Ayrı yazılan birleşik kelimeler 5 Deyimlerin yazılışı 6 İkilemelerin yazılışı 7 Alıntı kelimelerin yazılışı 8 Yabancı özel adların yazılışı 8.1 Arapça ve Farsça 8.2 Latin yazı sistemini kullanan diller 8.3 Yunanca 8.4 Rusça 8.5 Çince ve Japonca 8.6 Türk devlet ve topluluklarında 9 Noktalama işaretleri 9.1 Düzeltme işareti ( â, î, û ) 9.2 Nokta 9.3 Virgül 9.4 Noktalı virgül ( ; ) 9.5 İki nokta ( : ) 9.6 Üç nokta ( … ) 9.7 Soru işareti ( ? ) 9.8 Ünlem işareti ( ! ) 9.9 Kısa çizgi ( - ) 9.10 Uzun çizgi (—) 9.11 Eğik çizgi ( / ) 9.12 Ters Eğik çizgi ( \ ) 9.13 Tırnak işareti ( “ ” ) 9.14 Tek tırnak işareti ( ‘ ’ ) 9.15 Denden işareti (") 9.16 Yay ayraç ( ( ) ) 9.17 Köşeli ayraç ( [ ] ) 9.18 Kesme işareti ( ' )
0