Cevaplar

2012-12-24T18:36:21+02:00
Milletlerin tarihlerine şan ve şeref örnekleri veren kahramanlık için çeşitli düşünce ve yorumlar vardır Bu düşüncelerde çok kere cesaret ile kahramanlık karıştırılmış ve karıştırılmaktadır Cesaret, insanda sadece manevi bir kuvvet, kahramanlık ise fazilettir Kahramanlık ruhu ferde ırkından intikal eder Bir millet yapısı itibariyle kahraman değilse, içinden çıkacak birkaç yiğitle dünya üzerinde özgür yaşamak imkanını bulamaz veya özgürlüğü her savaşta tehlikeye girer

 

Buna karşı bir milletin cephede savaşan evlatları dünyayı hayretler içinde bırakan kahramanlıklar yaratmışsa hiç şüphe yok ki o milletin yalnız cephede savaşan erleri değil beşik sallayan anaları, okul çağındaki evlatları ve ak saçlı ihtiyarları, sonuç olarak bütünü kahramandır
Türk ordusunun kahraman askerine verilen unvan olarak “Mehmetçik”; simgesi, kökenini islamiyet öncesi Türk medeniyetine kadar uzanmaktadır Atalarımız daha Orta Asya’dayken belirli eşyaları, cisimleri ve şekilleri belirli manalara simge yapmışlardır Mesela, “ok”; Tanrı’ya bağlılığın, “yay” da bu bağlılığın cihana yayılmasının simgesiydi Keza davulun, tuğun devlet şeklinde değişik anlamları vardı Doğal olarak Türk ordusu içerisinde görev yapan askerler için de bir simge geliştirilmişti Bu dönemde Türk ordusu içerisinde görev yapan askerlere “alp”, “alp er”, “alperen” vs gibi unvanlar verilmekte idi Bu unvanların verilmesinin temel nedeni askeri kişiliğin bir kişiye ait olmaması, tüm ulusu temsil etmesi nedeniyle olmuştur
islamiyet sonrası Türk ulusunun oluşturduğu devletler içerisindeki ordularda görev alan askerlere “Mehmetçik” unvanının verilmesi görülmeye başlanmıştır Bu durumun gerekçesi ise şu şekilde ortaya konmaktadır: islam dini benimsendikten sonra uluslar üzerinde özellikle bu dinin peygamberi olan Hz Muhammed’e karşı bir hayranlık oluşmuştu Oluşan bu hayranlık üzerine insanlar doğan erkek çocuklarının birçoğuna “Mehemmed” ismini vermişlerdir Bu isim daha sonra “Mehmet” şekline dönüşecektir² Mehmet isminin kullanımı günümüzde de yaygın şekilde görülmektedir Özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın birçoğu doğan erkek çocuklarına “Mehmet” ismini koymaktadırlar
“Mehmet” isminin kullanım alanının bu kadar geniş olması sonucunda zamanla askere giden erkek evlatlar için söylenen bir deyim haline dönüşmüştür Tüm Türkiye’de bu şekilde anılan askerlerimizin bu adı alması zaten cesaret ve kahramanlığının sonucu olmuştur Bütünü kahraman olan bir milletin fertlerini ismen ayırt etmek, kahramanlıklarını sayabilmek ise imkansızdır işte onların hepsini bir tek adla bağrına basmak için Türk milleti, adları ayırt edilemeyen evlatlarının hepsine birden bir sevgi, kendisini savaş alanlarında tanıyan düşmanları ise bir saygı nişanesi olarak “MEHMETÇiK”; demiştir Mehmetçik bütün Türk ordusunun simgesidir Mehmetçik bir isim değil bir fikirdir, bir amaçtır
¹ “Mehemmed” isminin verilmesinin altında yatan neden olarak da islam peygamberi Muhammed’in kutsallığının zedelenmemesi fikri yatmaktadır
² Türkçesinin dil zenginliğinin belirtilerinden biri olarak da nitelendirilebilir Böylece fazla sesler kelime içerisinden çıkarılarak Türkçenin sadeliği korunmuş oluyordu
3 “Mehmetçik” kelimesinde “Mehmet” kelimesine “çik” eki gelmiştir Bu ek, kelimeye sevgi anlamını kazandırmaktadır

 


Kaynak: http://www.forumlord.net/misafir-soru-ve-cevaplari/99012-turk-ordusuna-nicin-mehmetcik-diye-hitap-edilmektedir.html#ixzz2G5OiqQki
0