Cevaplar

2012-12-24T18:52:27+02:00

<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" 
DataSourceID="SqlDataSource1" DataTextField="SehirAdi" DataValueField="ID" AppendDataBoundItems="true">
<asp:ListItem Enabled="true">Seçiniz</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>

Yukarıda belirttiğim özelliği True haline getirdim ve dropdownlist imin ilk değeri "Seçiniz" oldu. Varsayılan olarak bırakıp yada False olarak tekrar atadığınızda Seçiniz 'i listenizde göremeyeceksiniz.

Bahsedeceğim ikinci bir yöntem ise şudur ;

DropDownList'imizin Databound özelliğinden yararlanarak ;

protected void DropDownList1_DataBound(object sender, EventArgs e)
{
DropDownList1.Items.Insert(0, "Seç bakam");
}

0 indexine "Seç bakam" ı atadım. Dolayısı ile yine dropdown da ilk değer benim belirttiğim şekilde oldu

ancak her iki yöntemdede hata veriyor. dropdownlist içinde bir özellik içinde de oynamammı gerekiyor

Ya Öğrenen, Ya Öğreten, Ya Dinleyen, Ya da Bunları Seven ol, Beşincisi olma. Helak Olursun.

0