Cevaplar

2012-12-24T18:41:34+02:00

arita Uzunluğu Hesaplama:

Haritadaki uzunluğu bulmak için gerçek uzunluğu, ölçeğin paydasına böleriz.

Formülü:

Harita uzunluğu = Gerçek uzunluk / Ölçek paydası

Örnek: Gerçekte 300 km olan, iki merkez arası 1/2.000.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 35 E) 60

Çözüm: gerçek uzunluğu harita üzerinde istenen birim olan cm’ye çevirelim, sonrada ölçeğin paydasına yani 2.000.000 a bölelim

300 km=30.000.000 cm eder.

Harita uzunluğu = 30.000.000 / 2.000.000 = 15 cm

Cevap: C

Gerçek Uzunluk Hesaplama:

Gerçek uzunluğu hesaplarken harita üzerindeki uzunluk ile ölçeğin paydası çarpılır.

Formülü:

Gerçek uzunluk = Harita uzunluğu  x  Ölçeğin paydası

Örnek: 1/400.000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir ova gerçekte kaç km’dir?

A) 10                   B) 20                   C) 30           D) 40          E) 50

Çözüm:

Gerçek uzunluk = 5 cm  x  400.000

= 2.000.000 cm

2.000.000  cm’yi km’ye çevirirsek  20 km eder.

Cevap: B

Ölçeğin Hesaplanması Hesaplama:

Ölçek hesabı yaparken haritadaki uzunluk gerçek uzunluğa bölünür ve ölçek bulumuş olur.

Formülü: 

Harita ölçeği = Harita uzunluğu / Gerçek uzunluk

Örnek: 800 km’lik bir uzunluğun 20 cm ile görsterildiği bir haritanın ölçeği nedir?

A) 1/4.000.000              B)1/5.000.000                C) 1/3.000        D)1/400.000          E) 1/2.000.000

Çözüm:

Burada verilen gerçek uzunluğun birimi km olduğu için bunu haritadaki uzunluğun birimine çevirelim yani cm ye.

800 km= 80.000.000 cm.

Harita ölçeği =  20 cm / 80.000.000 cm

= 1/4.000.000

Cevap: A


Alan Hesaplamaları:

Bu defa harita üzerinden uzunluk hesabı yerine alan hesabı yapacağız.

Haritada alan hesabı yaparken; haritadaki alan, gerçek alan ve ölçek hesapları yapabiliriz.

Harita Alanı Hesaplama:

Haritada alanı bulurken gerçek alanı, ölçeğin paydasının karesine böleriz.

Formülü:

Harita alanı = Gerçek alan / Ölçek paydasının karesi

Örnek: Gerçekte 160 km² olan bir göl 1/400.000 ölçekli bir haritada kaç cm² ile gösterilir?

A) 5                   B) 10                   C) 20           D) 30         E) 45

Çözüm:

Buradaki gerçek alanı cm2 ye çeviriyoruz.

160 km² = 160 x 10¹° cm²

Harita Alanı = 160 x 10¹° cm²  / (400.000)²

= 160 x 10¹° cm²  / 16  x 10¹°

= 10 cm²

Cevap: B

Gerçek Alan Hesaplama:

Gerçek alanı bulmak için haritadaki alan ile ölçeğin paydasının karesini çarparız.

Formülü:

Gerçek alan = Haritadaki alan  x  Ölçek paydasının karesi

Örnek: 1/200.000 ölçekli haritada alanı 2 cm² olan gölün gerçek alanı kaç km²  dir?

A) 2                   B) 4                   C) 8           D) 16         E) 32

Çözüm:

Gerçek alan  = 2 cm²  x (200.000)²

= 2 cm²  x 40.000.000.000

= 2 cm²  x 4 km²

= 8 km²

Cevap: C

Ölçek Hesaplama:

Harita ölçeğini hesaplamak içinse haritadaki alan bölü gerçek alan kesrinin karekökü alınır.

Formülü:

Ölçek = Haritadaki alan / Gerçek alan kesrinin karekökü.

Örnek: Gerçekte 100 km² olan iki merkez arası haritada 25 cm² olarak gösterildiğine göre haritanın ölçeği nedir?

A) 1/500     B) 1/1.000          C) 1/1.500         D) 1/2.000         E)1/3.000

Çözüm:

Ölçek =  25 cm² / 100  km²  kesrinin karekökü

= 5 cm / 10 km

= 1 cm / 2 km

= 1/2.000

0