Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-24T18:41:11+02:00

Ankara Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları (Özet - Kısa)
(1402) Ankara Savaşı'nın Nedenleri

1. Timur'un cihan hakimi olma amacıyla büyük bir imparatorluk kurmak istemesi
2. Timur'un, Çin'e yapacağı seferde Batı'da güçlü bir devlet bırakmak istememesi.
3. Ahmet Celayir ve Kara Yusuf'un Osmanlı Devleti'ne sığınması
4. Türkmen Beylerinin Timur'a sığınması ve Beylerin Timur'u kışkırtması.

Ankara Savaşı (1402)

-Timur, 1402 yılında Anadolu'ya girerek, Sivas'ı aldı.
-Yıldırım Bayezit ve Timur Çubuk Ovası'nda karşılaştı.
-1402 yılında meydana gelen Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusu yenildi ve Yıldırım Bayezit esir düştü.

Ankara Savaşı'nın Sonuçları

1. Yıldırm Bayezit Timur'a esir düştü ve esaret altında öldü.
2. Anadolu'da Türk birliği bozuldu ve beylikler yeniden kuruldu.
3. Batı'ya olan Türk ilerleyişi yavaşladı ve İstanbul'un fethi gecikti.
4. Bizans İmparatorluğu geçici bir süre de olsa kendini toparlama fırsatı buldu.
5. Fetret Dönemi başladı.

Nedenleri;

1) Timur'un Anadolu'ya girip Sivas'ı alması ve yağmalaması.
2) Yıldırım Bayezıt'ın Timur'a bağlı Erzincan ve Kemah'ı alması.
3) Beyliklerine Yıldırım tarafından son verilen Anadolu Beylerinin (Germiyan Aydın ,Menteşe, Karaman, Saruhan) Timur'u Yıldırım Bayezıt'a karşı kışkırtmaları.
4) Her iki Türk hükümdarının da dünyaya hakim olma düşüncesinde olmaları.
5) Karşılıklı yazılan incitici mektuplar.
6) Timur'un,Yıldırım Bayezıttan kabul edilemeyecek isteklerde bulunması.


Bu İstekleri:

a-Kemah kalesinin geri verilmesi.
b-Şehzadelerden birinin rehine olarak gönderilmesi.
c-Bayezıt'ın Timur'un hakimiyetini tanıması.
d-Timurdan kaçan Ahmet Celayir ve Kara yusuf adındaki hükümdarların Timura verilmesi.
e-Anadolu beyliklerinden alınan toprakların eski sahiplerine geri verilmesi

Savaş:

-Ankara yakınlarındaki Çubuk ovasında yapılan savaşta Osmanlı ordusunun sağ tarafındaki Anadolu Beylerine bağlı tımarlı sipahilerin ve sol tarafındaki Moğol asıllı Kara Tatarların ihanet ederek Timur'un tarafına geçmeleri yüzünden Yıldırım Bayezıt yenilmiştir.
-Timur ve oğullarından bazıları Timur'a esir düşmüşlerdir.

Sonuçları:

1) Timur Anadolu beylerine eski topraklarını geri vermiştir.böylece Anadolu Türk beyliklerinden birçoğu yeniden kurulmuştur.Bu Anadolu Türk Birliğinin yeniden bozulması anlamına gelmektedir.
2) Osmanlı devleti dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.Yıldırım Bayezıt'ın oğulları taht kavgaları yüzünden birbirlerine düşerek 11 yıl sürecek Fetret (kargaşa) Dönemine yol açmışlardır.
3) Avrupa da Türk ilerleyişi durmuştur.
4) Bizans'ın ömrü uzamış ve İstanbul'un alınması 50 yıl kadar gecikmiştir.

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-24T18:41:26+02:00

http://www.ankarasavasi.com/ 

Burdan bakabilirsin. :)

0