Cevaplar

2012-12-24T19:16:18+02:00

Eskiden beri bilim adamları bazı elementlerin benzer özellikler gös-Kaynakwh webhatticom:
termeleri nedeniylebunları gruplandırmanın uygun olacağı düşüncesiyle bir
çok çalışmalar yapmışlardır1896 yılında Dimitri Mendeleev(Mendelyef)adlı Rus bilgin o gün bilinen 60 elementi atom kütlelerinin(kütle numaralarının)
artışına göre sıraladıMendeleev'in periyodik sınıflandırmasıo zaman için
gerçeğe daha uygun olduğundan uzun süre değerini kaybetmeden kullanıldı
Ancak bugün elementlerin kimyasal özelliklerinin kütle numaralarının değilatom numaralarının periyodik bir fonksiyonu olduğu anlaşılmıştırBöylece elementleri özellikleri benzer(değerlik elektron sayıları aynı )olanlar alt alt gelecek şekilde atom numaralarının artışına göre dizilerek modern periyodik cetvel elde edilmiştir
Periyodik cetveldeki yatay sıralara periyot veya sıradüşey sütunlara ise grup adı verilirPeriyodik cetvelde 7 periyot 16 grup vardırBu gruplar
dan 8 tanesi A 8 tanesi Bgrubudur

1 5 1
2012-12-24T19:17:50+02:00

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A gruplarının iyonlaşma enerjisini yoğunluklarını erime-kaynama noktalarını ve sertliklerini kıyaslayınız. yabende anlamadım

 

   
0