Cevaplar

2012-12-24T19:23:46+02:00

http://www.turkceciler.com/Dersnotlari/kelimebilgisi.html

3 1 3
2012-12-24T19:23:54+02:00

Çok anlamlılığın dile katkıları hakkında bilgi

Dilimizde her nesne ve kavram için ayrı bir sözcük yoktur. Yeni bir durum, yeni bir anlam yeni bir kavram için mevcut ek ve köklerle yeni bir kelime oluşturulabileceği gibi , mevcut bir kelimede bu anlamı, kavramı yada durumu ifade etme işini kendi üzerine olabilir.

Sözcükleri incelediğinizde göreceksiniz; Bir kelimenin bazen on, bazen yirmi, bazen elli, yüz anlamı var. İşte bu anlamlara çok anlamlılık denilmektedir.

Ağzımda bir acılık var bugün.
Cümlesinde gerçek anlamıyla(organ anlatımı),

Gelin gelin, mağaranın ağzını buldum.
Cümlesinde içi boş, oyuk şeylerin, yerlerin giriş çıkışı.
Anlamında,

Kimseye ağız açtırıp söz söyletmiyorlardı.
Cümlesinde 'karşısındakine konuşmaya fırsat vermek' anlamında, kullanılmıştır ağız sözcüğü. Bu sözcüğün bu ve buna benzer birçok anlamı var ki bu anlamlar(çok anlamlılık) anlam genişlemesi, benzetme gibi değişik yollarla oluşturulmuştur.

Örneğin atmak sözcüğü;

Havuze selin de bir gül attı.
Cümlesinde Gerçek anlamında,

Yaz gelince paltoları attık.
Cümlesinde 'çıkarmak' anlamında,

Mahkemeyi üç ay sonraya attılar.
Cümlesinde 'ertelemek' anlamında,

Aileme Mektup attım.
Cümlesinde 'posta ile göndermek' anlamında kullanılmıştır ki sözcüğün daha bir çok anlamı vardır.

3 4 3