Cevaplar

2012-12-24T19:25:37+02:00

??????anlamadım kimler ???????

0
2012-12-24T19:27:07+02:00

Persler tarihin görebileceği en büyüdevletlerden birini kurmuşlardır.Başlarındaki Ahameniş sülalesi ile yaptıkları devlet teşkilatlanmaları ve kurumları zamanının en ileri uygulamalarıdır.Oluşturdukları kültür daha sonra geniş ölçüde iskenderi etkileyecek ve ondan sonra helenistik devletlerle beraber Roma uygarlığına geçecekti.İslam devleti kurulurken içindeki birçok dini gruplar Mazdek.mani.zerdüşti gibileri heretik birtakım anlayışların ortaya çıkmasını sağlayarak ve yeni bir mezhebin belkide doğmasını sağlayarak günümüze kadar etkileri görülen bir takım işler yapmışlardır.Mesela Romada hükümdarın kutsanması ve dini bir karaktere bürünmesi irandan alınan birtakım uygulamalarla olmuştur.Arapçada 'P' harfi oladığı için Araplar bunlara Fars demiştir

0