(3x-1).(2x+4) cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir ?

a)3xkare +10x -4 b)6xkare +10x-4

c)3xkare+10x+4 d)6xkare+10x+4

2.

bir dikdörtgenin kısa kenarı x + 2 birimdir.

uzun kenarı kısa kenarından 2x+1 birim fazla olduğuna göre bu dikdörtgenin çevresi kaç birimdir ?

a )8x+10 b)6x+2

c)4x+5 d)4x+3

3.

20 kişilik bir sınıfta bir kız öğrencinin kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşları sayısınıın 2 katında 5 eksiktir buna göre sınıftaki kız öğretnci sayısı kaçtır?

a)8 b)11 c)12 d)14

4.

+ x-3 x-1

x-3 a b

x-1 c d

yukarıdaki toplama işlemi tablosuna göre (a+b)-(c+d) ifadesinin değer kaçyır

a.-8 b.-4 c.0 d.4

5.

x.(x+2)-(x-1).(x+1) cebirsel ifadesini en sade hali aşağıdakilerden hangisidir

a.x kare +2 b. 2x+1 c.2x+3 d.x+1

6

bir sınıftaki öğrencilerin sıraralara ikişer ikişer oturunca 12 öğrenci ayakta kalıyor.eğer öğrenciler üçer üçer oturursa 3 sıra boş kalıyor.

buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır.

7.

seyfettin 12 bedia 42 yaşındadır.buna göre kaç yıl sonra yaşları farkının yaşları toplamına oranı 3/7 olur?

8

.(1tam-1/2).(1tam-1/3).(1-1/4)......(1tam-1/25)işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir

a.1/25 b.2/25 c.3/25 d.4/25

9.

(1+1/2) .(1+1/3)......(1+1/8 )=5 olduğuna göre x 'in değeri aşağıdakilerden hangisidir

a.11 b.10 c.9 d.8

1

Cevaplar

2012-12-24T19:51:06+02:00

1-B

2-A

3-C

4-B

5-B

6-) x sıra sayısı    2x+12=3(x-3)     2x+12=3x-9        x=21

7-)

8-A

9- X nerde?

0