Cevaplar

2012-12-24T19:44:22+02:00

H2O , NaCl  vb. kovalent bag olusturur .

12 3 12
2012-12-24T19:44:52+02:00

H2O , NaCl  vb. k....................................

10 3 10