Cevaplar

2012-10-02T20:55:37+03:00

Dil bir iletişim aracıdır. Duygu, düşünce ve istekler dil ile aktarılır. Duygu ve düşüncelerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi kaynak, söylenen bir söz (mesaj, ileti), iletilen sözü alan alıcı ve bir de iletişimin yapıldığı iletişim ortamı vardır. Bu düzeneğe iletişim sistemi denir. Bu yönüyle dil en etkin bir iletişim aracıdır.

Her sanat dalının kendini ifade ediş tarzı farklıdır. Ressam renklerle, müzisyen seslerle, mimar ana maddesi toprak ve taş olan maddelerle sanatını yerine getirir. Edebiyatın da ana malzemesi dildir. Dil sayesinde duygular, düşünceler, sevinçler üzüntüler dile getirilir. Bu bakımdan dil olmadan edebiyat olmaz; dil edebiyatı, edebiyat da dili besler, geliştirir. Edebi eserler sayesinde dil gelişir; anlam zenginliği kazanır ve sözcük sayısı artar. Bu yönüyle dil altına, şair ve yazarlar da bu altını işleyen kuyumcuya benzetilir. Hikâyeler, romanlar, şiirler, tiyatro türündeki eserler dil ile yazılır. Dilin diğer önemli bir yanı da ulusal birlik ve beraberliği sağlamasıdır. Aynı dili konuşan, aynı duygu düşünce ve zevkleri paylaşanlar, kederde ve kıvançta birlikte hareket ederler.

Bir ulusun maddî ve manevî alanda ortaya koyduğu tüm eserler kültürü oluşturur. Edebiyat da kültürün içerisinde yer alan bir sanat dalıdır. Örneğin İslâmiyet’ten önceki dönemde yazılmış olan ürünlerden destanlar, koşuklar, savlar sayesinde biz o dönemin kültürünü, yaşam biçimini, inançlarını öğreniriz.

1 5 1
2012-10-02T20:55:37+03:00
2. 1. İnsanlar, dili günlük ihtiyaçlarını karşılamak dışında hangi amaçla kullanır? Metne göre dil önemli bir işlevi de toplumların kültürlerini nesilden nesile aktarmasıdır. www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net 3. 2. “Kültürün dili yarattığı kadar dil de kültürü yaratır.” görüşünü Türk edebiyatı dersinde “Dilin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi” konusunu işlerken edindiğiniz bilgiler ışığında açıklayınız. Dil, milleti millet yapan en önemli ögedir. Dil, kültür ile gelişir ve kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Dil ile ortaya konan kültür ürünleri , mani, ninni, türkü, tekerlemeler vb. en değerli kültür hazinelerimizdir. Bu ürünler geçmişten bugüne bizi anlatır. Kültür, dil aracılığı ile gelecek kuşaklara aktarılır. www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net 4. 3. Dilin milli kültürün oluşmasındaki önemi nedir? Dil sayesinde bizden önceki nesillerin yaşayış ve düşünüş tarzlarını hazır olarak kullanırız. Bunları kullanırken onlardaki kültür unsurları bizi de etkiler. Böylece dil vasıtasıyla nesiller arasında köprü kurulmuş olur. Nesiller dil aracılığı ile birbirine bağlanarak milli kültür birliğini oluşturur. Dil bozulursa kültür bağlarında çözülmeler başlar. www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net 5. 4. Dil ve kültürün milletlerin özelliklerini belirlemedeki önemini açıklayınız. Milletin duygusu, düşüncesi, yaşayışı ilmek ilmek dil ile işlenir. Milletin sahip olduğu değerlerin aktarımı dil ile yapılır. Dil bir milletin ruhu gibidir. O ruh kaybolursa millet yok olur. Bu yüzden dilimize dolayısıyla kültürümüze sahip çıkmalıyız. www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net 6. 5. Kültürün oluşmasında ve tanınmasında dilin rolünü örneklerle açıklayınız. Dil en önemli iletişim aracıdır. Dil, kültürün oluşmasında rol üstlendiği gibi tanınmasında da önemli bir rol üstlenir. Milleti oluşturan fert kendi kültürünü, başka milletler de yabancı kültürleri dil aracılığı ile öğrenir. www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net
1 5 1