Cevaplar

2012-12-24T19:53:05+02:00

slamın bize getirdiği emirler, insanlığın huzurunu manevi saadetini amaçlamaktadır Şayet bu emirlere uygun davranırsak ahirettimiz ve dünyamızda mutluluğu kazanacağız İslamın bir amacı da, insanların birbirlerinin haklarına saygılı olmalarını kalplerimize yerleştirerek yaşamış olduğumuz toplumda barış ve huzur sağlamamızı , başkalarının hakkına saygılı olmayı birbirimizi sevmeyi mü’min olmanın şartı saymıştır

İslam Dini nin Emirleri Üç Kısıma Ayrılır

1) İman : İnsanoğlunun, imanın getirdiği hükümler e inanmakla kalbini her türlü kötü duygu ve inançlardan temizliyerek doğru yolu bulup, gerçek değerini kazanmış olur
2) Amel : İnsanların yaptığı güzel davranışlardır Amel ile alakalı emirler iki bölüme ayrılır
a) İnsanların Allah’a karşı olan görevleri insanoğlunun aralarındaki ilişkileri düzenleyen hükümler
b) Allah’ın emirlerine uymak üzerimize farz olan ibadet görevlerimizi yerine getirmemiz
3) Ahlak : İnsanoğlunda manevi sıfatlar düşünce lerimizi ve davranışlarımızı düzenleyen emirler


 

0
2012-12-24T19:53:11+02:00
Genel olarak Kur’an’ın da temel maksatları olan dinin temel amaçları şunlar kabul edilmektedir.

1) Tevhit inancının ispatı.

2) Nubüvvet müessesesinin ispatı.

3) Haşir akidesinin ispatı.

4) İnsanlık camiasında kulluk ve adaletin yerleşmesi.

Allah’a ve ahirete iman bütün güzel ahlakın kaynağı olduğu gibi, ümit ve iyimserliğin de kaynağıdır. Adalet zulmü yok eden iksirdir. Hz. Muhammed (s.a.v.) güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiştir. Kulluk, insanı insana ve diğer şeylere kul olma rezilliğinden kurtaran ve yalnız Allah’a kul olma faziletine ulaştıran bir insanlık erdemidir.


0