Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-24T20:12:05+02:00

Sevgili Peygamberimiz, Mirac olayının Kudüs'ten sonrasını şöyle =nlatır:

Cebrail aleyhisselam bana bir kap içinde Cennet şurubu, bir kap da süt =etirdi. Sütü aldım.

Daha sonra iki bardak daha sundular. Biri su, bir bal; =kisinden de içtim. Hazret-i Cebrail; "Bal ümmetinin kıyamete kadar devam =deceğine, su da, ümmetinin günahlarından temizlenmesine işarettir" dedi. =BR>
Sonra beraberce göğe yükseldik. Cebrail aleyhisselam birinci kat =öğün kapısını çaldı. Sordular:

- Sen kimsin?

- Ben Cebrail'im.

- Peki =anındaki kim?

- O da Muhammed'dir.

- O'na göğe çıkmak =çin vahy ve Mirac daveti gönderildi mi?

- Evet, gönderildi.

"Merhaba =elen zata! Bu gelen, ne güzel yolcu!" dediler ve hemen kapı açıldı ve =endimi Âdem'in "aleyhisselam" karşısında buldum. Bana "Merhaba" dedi ve dua etti...

Burada çok melek gördüm. Hepsi kıyamda huşu ve =udu ile durmuşlar "Subbuhün kuddusün Rabb-ül-melaiketi ver-ruh" zikriyle =eşguldüler. Cebrail'e sordum:

- Bu meleklerin ibadeti bu mudur?

- Evet. Bunlar yaratılalıdan beri, ta kıyamete kadar kıyam üzere olurlar. Hak =eâlâdan diledim ki, bu ibadeti ümmetime nasip etsin. Duamı kabul etti. Namazda olan =ıyam odur.

Orada bir cemaate uğradım. Melekler, onların =aşlarını ezerler, tekrar eski halini alır. Yine döverler, yine eskisi gibi olurdu. =Bunlar kimlerdir?" dedim. "Cuma'yı ve cemaati terk edenlerdir. Rüku ve =ecdeleri tamam yapmayanlardır" dedi.

Bir cemaat gördüm. Aç ve çıplak =diler. "Bunlar kimlerdir?" dedim. "Fakirlere merhamet etmiyenler ve zekat =ermiyenlerdir" dedi.

Bir cemaate uğradım. Önlerine nefis yemekler =oymuşlar. Bir yanda da leş duruyor. O nefis yemekleri bırakmış, leşi yerlerdi. =Bunlar kimlerdir?" dedim. "Bunlar, helali terk edip, harama meyl edenlerdir. Helal =alları varken, haram yiyen kimselerdir" dedi.


1 5 1