Cevaplar

2012-12-24T20:26:10+02:00

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=k%C3%BCmelerin%20%C3%B6zetini%20yaz%C4%B1n%206.s%C4%B1n%C4%B1f&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.birgaripmatematikci.com%2Fmatematik%2Fkonu-anlatim%2F6sinif-konu-anlatim%2F359-kumeler.html&ei=GZ7YULD1OOn24QSvqIDACg&usg=AFQjCNHHCiKoNq1FnqvTOvGktM1_1MLpnw&bvm=bv.1355534169,d.bGE&cad=rja

bu sitede warr

0
2012-12-24T20:26:40+02:00

Küme: Çeşitli nesnelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan gruplara küme denir.Nesnelerin her biri ait oldukları kümenin bir elemanıdır.

Kümeler isimlendirilirken büyük harflerle,elemanları da küçük harflerle isimlendirilir.

Kümenin içerisine aynı eleman 2 defa yazılmaz.

Kümeler 3 farklı şekilde gösterilir.

1)Liste Yöntemi: Kümenin elemanları tırnaklı ayraç yani küme parantezi içine aralarına virgül konulup sıralanarak yazılır.

2)Ortak Özellik Yöntemi: Tırnaklı ayraç içine varsa nesnelerin ortak özellikleri yazılır.

3)Şema (Venn) Yöntemi: Elemanların yanına nokta konularak düzlem parçası içinde gösterilmesidir.

(Venn bu temsil biçimini bulan adamın adıdır.)

Boş Küme: Elemanı olmayan kümeye boş küme denir.Boş kumbara,içinde kalem olmayan kalemlik örnek olarak verebiliriz.

Evrensel Küme: Belirli bir alandaki nesnelerin tümünü içerdiği varsayılan kümeye evrensel küme denir.

 

KÜMELERDE İŞLEMLER

Birleşim İşlemi: İki kümenin birleşimi demek, her iki kümedeki elemanlardan oluşan kümedir.A veya B olarak ifade edilir.

Kesişim İşlemi: İki kümenin kesişimi demek, bu kümelerin ortak elemanlarından oluşan yani her iki kümede de olan elemanların kümesidir.A ve B olarak ifade edilir.

Fark İşlemi: A kümesinin B kümesinden farkı demek, A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümedir.Yanlız A’da olanlar veya sadece A’da olanlar da denir.A\B yada A-B olarak gösterilir.Her zaman fark işaretinin sağındaki küme boş olacak.

1 2 1