Cevaplar

2012-12-25T15:50:10+02:00

Kentin adı nerden geliyor: 
Antikçağda İstanbul' da önce Kadıköy kurulmuştu. Bu m.ö. 670 lerde oldu. 
Kadıköy' ü kuranlar ta Lübnan' dan gelen Fenikeliler' di. 
Denizlerde ticaret yolları boyunca ilerleyip birçok yerde ara istasyonlar ve yerleşimler kuruyorlardı. 

Efsaneye göre kentin Trakya yakası Yunanistan' dan gelen Megara' lılarca kurulmuştu. 
Megaralılar' ın lideri "Biza" halkının bir kısmıyla birlikte göçe çıkmadan önce bir kahine gider ve 
nereye gitmesi gerektiğini sorar. 

Kahinde ona "körler kentinin karşısına" der. Biza böyle bir yer olamayacağını söyler ve halkıyla birlikte 
denize açılır. İstanbul boğazının güney girişindeki küçük yarımada da şimdiki Sarayburnu bölgesinin 
dünyada yerleşmeye en uygun yerlerden biri olduğunu görüp hemen yerleşir. 

Boğazın karşısındaki Fenikeliler' in Sarayburnu gibi yer dururken Kadıköy' e yerleşmesine çok 
şaşırmıştır. "Kör mü bunlarda bu kadar güzel yeri görmemişler" diyerek oraya "Kalkedon" yani 
"körler şehri" adını verir. 

Kendi yerleştiği yere ise kendisinin adına izafeten Biza' nın yeri anlamında Bizantion denir. 


Ama bu yalnızca bir efsane. Sarayburnu' nda yapılan kazılarda kentin bu yakasındaki en eski buluntuların 
bu yakanın kurulduğu tarihe tam uyduğu görüldü (yani m.ö. 650 ler). Ama yerleşimcilerin Yunan ve Megaralı 
olduğuna dair bir şey çıkmadı. Traklar' a ait Lygos (ligos yada lixus) adlı bir yerleşimin duvarları çıktı. 

Yani efsane doğru değil. Kentin Avrupa yakasında ilk yerleşenler karadan- iç kısımlardan gelen Traklar' dı. 
Burada kurulan kentin ilk adı da Ligos' du. Kent bir Yunan değil Trak yerleşimi olarak kurulmuştu. 

Kadıköy yakası da 15- 20 yıl önce Fenikelilerce kurulmuştur. 

Bizim araştırmacılardan Bilge Umar' ın bir kitabını görmüştüm. "Türkiye' de yer adları". 
Bu kitapta o Bizans adının muhtemelen "boğaya tapanlar" anlamındaki "buzawa" kelimesinden 
geldiğini yazıyordu. Bu doğru olabilir. 

1 1 1