1. Aşağıda verilen kümelerden boş küme olanları bulunuz. Boş küme olmayanları liste yöntemi ile yazınız.
a. 9 dan küçük asal sayılar kümesi
b. 0 dan küçük doğal sayılar kümesi
c. 2 den büyük çift asal sayılar kümesi
ç. Sınıfımızdaki 33 yaşındaki kız öğrencilerin kümesi
d. Alfabemizdeki sesli harflerin kümesi
2. A = {1, a, b, c, 2}, B = {a, b, 1, 2, 3}, C = {2, 3, a, d, e} kümelerini Venn şeması ile ayrı ayrı ve birlikte
gösteriniz.
3. A = {x | x2 ≤ 4, x ∈ Z} B = {x | –2 ≤ x ≤ 2, x ∈ Z} C = {x | 0 ≤ x ≤ 4, x ∈ N} kümelerini liste yöntemi
ile yazıp eşit ya da denk olanları belirtiniz.
4. A = {a, b, {a}, {a, b}, {c}, {a, c}, d} kümesinin alt küme sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 24 B. 48 C. 64 D. 128 E. 256
5. B = {1, {1}, 2, 3, {2, 3}} kümesi için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
a. {1, 2, 3} ⊂ B b. {{2, 3}} ⊂ B c. {2, 3} ∈ B
ç. 1 ∈ B d. {1, {1}, 3} ⊂ B
6. Bir A kümesinin en çok bir elemanlı alt kümelerinin sayısı beş olduğuna göre A nın eleman sayısını
ve alt küme sayısını bulunuz.
ÖRNEK
ALLIIfifiTTIIRMALLAR
48
7. s(A) = 7 ise A nın en çok 5 elemanlı alt küme sayısını bulunuz.
8. A = {x | –2 ≤ x < 3, x ∈ Z} kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin sayısını bulunuz.
9. K = {x | x ∈ N, 3 ≤ x < 7} kümesinin öz alt küme sayısını bulunuz.
10. A = {a, b, c, d, e, f} kümesinin alt kümelerinin kaçında;
a. b bulunur.
b. d bulunmaz.
c. b ve d birlikte bulunur.
ç. b bulunur, d bulunmaz.
11. A = {x | x ∈ N 0 < x ≤ 10} kümesinin alt kümelerinin kaçında;
a. Asal sayı bulunmaz.
b. Tek sayı bulunmaz.
c. Çift sayı bulunmaz.
12. Bir A kümesinin alt küme sayıları ile öz alt küme sayılarının toplamı 127 ise s(A) = n kaçtır?
13. A = {a, b, c, d, e, f}, C = {a, b, c} kümeleri veriliyor. C ⊂ B ⊂ A olacak şekilde kaç tane B kümesi
yazılabilir?
14. Bir A kümesinin kuvvet kümesinin 216 tane alt kümesi varsa A kümesinin eleman sayısı kaçtır?
15. Bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı ile 4 elemanlı alt küme sayısı eşit ise bu kümenin eleman
sayısını bulunuz.
16. 7 elemanlı bir kümenin en az beş elemanlı alt kümelerinin sayısını bulunuz.

1

Cevaplar

2012-12-24T20:32:42+02:00

1 2 8 9 5 7 3 6 5 11 16 14 16 dır başka çözüm yok

 

 

0