Cevaplar

2012-12-24T20:51:57+02:00

Milletlerin tarihlerinde demokrasinin ne kadar gelişmiş olduğuna bakmak için inceleyeceğimiz ana dallardan birsanattır.Ege’de şehir devleti olarak yaşayan İyonya’lılar demokratik bir ortamda oldukları için fazla sayıda sanat eseri bırakmışlardır.

Türk tarihin de demokrasinin gelişmiş olduğunu eserlerden anlıyoruz.Orta Asya’ya da Göktürklere bir yolculuk yaparsak; para, taş ve ağaç üzerine yazılan metinlerden, para ve taşlar üzerine yazılanlar günümüze kadar gelmiştir.İlk Türk âbidelerinde yazılara altıncı yüzyılda rastlanmıştır. Bunlar kısa metinlerdir. Elde kalan Bengü Anıtları, Orhun Yazıtları veya Türük Bengü Taşları da denen üç büyük kitâbedir. Taşların üzeri oyulmak suretiyle yazılmıştır. Bu kitâbeler; Göktürk Kağan’ı Bilge Kağan, Kül Tigin ve Vezir Bilge Tonyukuk adlarına yazılıp, dikilmiştir.Yani o zamanın,coğrafi özelliklerin koşullarına göre yapılacak eserler yapılmıştır.

1 5 1