türklerin islamiyeti hangi tarihta kabul etti ? biraz ayrıntılısıyla uzatmadan


XIII.yyda yaşamış olan yunus emrenin aşağıdaki ilahisinden hareketle islam uygarlıgının türk edebiyatına etkisini açıklayınız

Şol cennetin ırmakları

akar ALLAH deyü deyü

Çıkmış islam bülbülleri

Öter Allah deyü deyü


Son puanım ne olur yardım ediiin!

2

Cevaplar

2012-10-02T21:04:47+03:00


Türklerin İslamiyet’le tanışması 8.yy.dan sonra olmuştur. Talas Savaşından sonra Müslümanlarla komşu olmuşlar ve bunun neticesinde boylar halinde İslamiyet’e geçmişlerdir. Türkler, İslamiyet’e geçince edebiyatlarında  bir farklılaşma olmuştur. İçerik olarak artık İslami kelime ve kavramlar edebiyata konu olmaya başlamıştır. Allah, hak, peygamber gibi kavramlar eserlerinde kullanılmıştır. Aynı zamanda şekil olarak da değişim kendini göstermektedir. Dörtlükler yerini beyte, hece yerini aruz bırakmıştır. Divan edebiyatı diye bir edebi gelenek ortaya çıkmıştır.

1 5 1
2012-10-02T21:05:03+03:00

. Allah, hak, peygamber gibi kavramlar eserlerinde kullanılmıştır. Aynı zamanda şekil olarak da değişim kendini göstermektedir. Dörtlükler yerini beyte, hece yerini aruz bırakmıştır. Divan edebiyatı diye bir edebi gelenek ortaya çıkmıştır.

1 5 1