Atom bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapıtaşıdır. Atom yunancada bölünemez anlamına gelen atomustan türemiştir. Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi MÖ 440'lı yıllarda yaşamış Demokritos'tur. Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötro
nötronlardan oluşur. Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. İyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler. Bir atom, sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılır: atomdaki proton sayısı kimyasal elementi tanımlarken, nötron sayısı da bu elementin izotopunu tanımlar. Her
anlat demiyorum temel bileşenlerini soruyomm

Cevaplar

2014-02-17T18:30:05+02:00
Atom bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapıtaşıdır. Atom yunancada bölünemez anlamına gelen atomustan türemiştir. Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi MÖ 440'lı yıllarda yaşamış Demokritos'tur. Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. İyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler. Bir atom, sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılır: atomdaki proton sayısı kimyasal elementi tanımlarken, nötron sayısı da bu elementin izotopunu tanımlar. Her elementin radyoaktif bozunma veren en az bir izotopu vardır. Elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur ve foton salınımı veya emilimi yaparak farklı seviyeler arasında geçişlerde bulunabilirler. Elektron, elementin kimyasal özelliklerini belirlemesinin yanı sıra atomun manyetik özellikleri üzerinde de oldukça etkilidir.
0
anlat demiyorumm sizeee temel bileşimini soruuuyomm
  • Eodev Kullanıcısı
2014-02-17T18:30:35+02:00
Her atom, bir çekirdek ve bir veya daha fazla sayıda elektronlardan oluşmuştur; bunu biliyoruz. Proton ve nötronlar çekirdekte bulunurlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, çekirdeğin bir çeperle ya da kabukla sarılı olmadığıdır. Çekirdek, proton ve nötronların, belli kurallar çerçevesinde bir arada bulunmasıyla ''çekirdek''tir. Çekirdek, atomun aşağı yukarı tüm kütlesini meydana getirir. Atomları oluşturan çekirdek ve elektronlar, yüksüz bir atomda, birbirlerini elektriksel olarak dengelerler. Nötral bir atomun kütlece %99'undan fazlası, çekirdekten oluşur. 1932'de, James Chadwick'in nötronu keşfetmesinden sonra, atom numarası Z olan bir çekirdeğin, Z tane protondan ve N tane nötrondan oluştuğu kabul edilmiştir. Peki, eğer atom çekirdeğinin bileşenleri bunlarsa, bunların bileşenleri neler? Durmuyoruz; çünkü durak yok.  Buna örtbas etmek demek, aslında fazla ağır olur ama fizikçiler, yarım yüzyılı aşkın bir süredir -tarihteki en büyük bilimsel başarıların tam ortasındayken bile- ufukta kara bir bulutun toplandığını içten içe biliyorlardı. Soruna modern fiziğin dayandığı iki temel kuraldan yola çıkarak yaklaşmakta fayda var. Biri Albert Einstein'ın, Evren'i en geniş ölçeklerde anlamaya yönelik, teorik bir bakış açısı sunan genel görelilik kuramıdır. Diğeriyse Evren'i en küçük ölçeklerde, moleküller, atomlar ile daha derinlere inip elektronlar ve kuarklar gibi atomaltı parçacıklar düzeyinde kavramaya yönelik teorik bir bakış açısı sunan kuantum mekaniğidir. Yıllar süren araştırmalar sonucu, fizikçiler her iki kuramın da öngörülerinin hemen hepsini neredeyse akıl almaz bir doğrulukla deneysel olarak doğrulamış bulunuyor. Fakat kaçınılmaz bir biçimde bu teorik araçlar, rahatsız edici başka bir sonuca da yol açtı: formülize edildikleri biçimiyle genel görelilik ile kuantum mekaniği, aynı anda doğru olamaz. Geçen yüzyıl içinde fizikte kaydedilen muazzam ilerlemenin -Evren'in genişlemesini ve maddenin temel yapısını açıklayan ilerlemenin- temelinde yatan bu iki kuram birbirine uymaz. Bu zıtlık ile önceden tanış olmamışsanız, sebebini de merak ediyor olabilirsiniz. Yanıt pek de zor değil. En ekstrem durumlar hariç, fizikçiler ya küçük ve hafif (atomlar ve bileşenleri gibi) ya da büyük ve ağır (yıldızlar ve galaksiler gibi) fenomenlerle iş yaparlar; aynı anda ikisinin birden üzerinde çalışmazlar. Bu, ya sadece kuantum mekaniğini ya da sadece genel göreliliği kullanmaları gerektiği; diğerinin ''homurdanışlarına'' aldırmamaları gerektiği anlamına geliyor. Yarım asırdır, bu yaklaşım cehalet kadar neşe dolu olmadı, fakat ona iyice yaklaştı. Fakat Evren, uçlarda olabilir. Bir kara deliğin merkezindekisingularitede (tekillikte), muazzam bir kütle, ekstrem derecede küçük boyutlara iner. 
0
temel bileşinii ne soruyom