Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-24T21:11:56+02:00

Bu tür bileşikler, bir metal ile ametallerin tepkimeye girince oluşan bileşikleri belirten terim. Metal atomları bir ya da birden çok elektron vererek artı yüklü iyonu oluştururlarken, ametal atomları elektron alarak eksi yüklü iyonlara dönüşürler

1 5 1
2012-12-24T21:15:09+02:00

İyonik bağlar, metaller ile ametaller arasında metallerin elektron vermesi ametallerin elektron almasıyla oluşan bağlanmadır
Metaller elektron vererek (+) değerlik, ametaller elektron alarak (–) değerlik alırlar Bu şekilde oluşan (+) ve (–) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler Bu çekim iyonik bağın oluşumuna sebep olur Onun için iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmak zordur
Elektron aktarımıyla oluşan bileşiklerde, kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmalıdır

İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar
İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı halde bulunurlar
İ;İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez Sıvı halde ve çözeltileri elektriği iletir
NaCl, MgS, BaCl2 bileşikleri iyonik bağlı bileşiklere örnek olarak verilebilir

KOVALENT BAĞLAR
Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denir

a Apolar Kovalet Bağ
Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yoktur
İ;İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar

Elektron nokta yapısıyla;


şeklinde gösterilir İki arasındaki bağ H—H şeklinde gösterilir ve H2 şeklinde yazılır
Aynı cins atomlar arasındaki bağ apolar kovalent bağdır

0