Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2016-01-18T12:41:53+02:00
Enzimİnsan gliyoksalaz I enzimi. Enzimin tepkimesini katalizlemek için gerekli olan iki çinko iyonu mor küreler olarak gösterilmiştir. S-heksilglutatyon adlı bir enzim inhibitörü, uzay dolduran model olarak iki aktif merkez içinde yer almaktadır.İçindekilerEtimoloji ve tarihYapılar ve mekanizmalarÖzgüllük"Anahtar kilit" modeliİndüklenmiş uyum modeliMekanizmalarGeçiş hali stabilizasyonuDinamik ve işlevlerAlosterik modülasyonKofaktörler ve koenzimlerKofaktörlerKoenzimlerTermodinamikKinetikİnhibisyonEtkisizleştiricilerin kullanımıBiyolojik işlevEtkinlik kontrolüHastalıklarda yeriAdlandırma konvansiyonlarıEndüstriyel uygulamalarAyrıca bakınızNotlarDış bağlantılarEnzimler, kataliz yapan (yani kimyasal tepkimelerin hızını artıran)biyomoleküllerdir.[1][2] neredeyse tüm enzimler protein yapılıdır. Enzim tepkimelerinde, bu sürece giren moleküllere substrat denir ve enzim bunları farklı moleküllere, ürünlere dönüştürür. Bir canlı hücredeki tepkimelerin neredeyse tamamı yeterince hızlı olabilmek için enzimlere gerek duyar. Enzimler substratları için son derece seçici oldukları için, ve pek çok olası tepkimeden sadece birkaçını hızlandırdıklarından dolayı, bir hücredeki enzimlerin kümesi o hücrede hangi metabolik yolakların bulunduğunu belirler.Her katalizör gibi enzimler de bir tepkimenin aktivasyon enerjisini (Ea veya ΔG‡) azaltarak çalışır ve böylece tepkime hızını çarpıcı şekilde artırır. Çoğu enzim tepkimesi, ona karşılık gelen ve katalizlenmeyen tepkimeden milyonlarca kere daha hızlıdır. Diğer katalizörler gibi enzimler de katalizledikleri tepkime sonucunda tükenmez, ve bu tepkimelerin dengesini değiştirmez. Ancak, diğer çoğu katalizörden farklı olarak enzimler çok daha özgüldür (spesifiktir). Enzimlerin 4000'den fazla biyokimyasal tepkimeyi katalizlediği bilinmektedir.[3]Enzimlerin büyük çoğunluğu protein olmakla beraber, ribozim adlı bazı RNAmolekülleri de tepkimeleri katalizler, bunun en iyi bilinen örneği ribozomuoluşturan bazı RNA'lardır.[4][5]Enzimlerin etkinliği başka moleküller tarafından etkilenebilir. İnhibitörler enzim aktivitesini azaltan moleküllerdir, aktivatörler ise enzim aktivitesi artıran moleküllerdir. Etkinlik ayrıca sıcaklık, kimyasal ortam (örneğin pH) ve substratkonsantrasyonu tarafından etkilenir. Bazı enzimler endüstriyel amaçla kullanılırlar, örneğin antibiyotik sentezinde. Ayrıca bazı ev ürünlerinde biyokimyasal tepkimeleri hızlandırmak için enzim kullanılır (örneğin, çamaşır tozunda bulunan enzimler lekelerdeki protein ve yağları parçalar).
0