Cevaplar

2012-12-24T21:30:21+02:00

polis halkın can ve mal güvenliğini sağlar. 

0
En İyi Cevap!
2012-12-24T21:30:54+02:00

Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

GÖREVLER

- Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,

- Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,

- Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,

- Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,

- Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,

- Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar

                   

 

                                                                      AVUKAT

2 3 2