Cevaplar

2012-12-24T21:36:50+02:00

#include "stdio.h" Dosyasının Bütün C Programlarında Konulması Zorunludur. 
#include "conio.h" Dosyası ise "getch();" Komutu İçin Geçerlidir.

main() C/C++ için Başla Komutudur. Gerekli Komut Satırları { } Parantezlerinin Arasına Yazılır.

int : Bu Komut integer'in Kısaltılmışıdır. Integer Tam Sayı Demektir.
int a, b, c; a ve b Olarak 2 Sayı Gireceğiz c Sayıların Sonucunu Verecek.

printf(); Yazıları Ekrana Yansıtan Komut.
scanf(); Bu Komut Kullanıcının Klavyeden 1 Değer Girmesini Sağlar. 

"%d" Sayı Demektir.
&a Kullanıcının a'ya Atadığı Değer Demektir.

getch(); Bu Komutu Kullandığımızda Kullanıcı Klavyeden Bir Karakter Girene Kadar Program Çalışır Vaziyette Kalacaktır. Herhangi Bir Karakter Girildiğinde Program Sonlanacaktır.

Koddaki c=a*b; Kısmını c=a+b, c=a-b, c=a/b Şeklinde Diğer İşlemlere Uyarlayabilirsiniz..
+ : Toplama
- : Çikarma
* : Çarpma
/ : Bölme

0
2012-12-24T21:36:53+02:00
#include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std; int main(int argc,char *argv[]) { cout<<"*************************************"<<endl; cout<<"* HESAP MAKINESI *"<<endl; cout<<"* TOPLAMA ICIN [+] *"<<endl; cout<<"* CIKARMA ICIN [-] *"<<endl; cout<<"* BOLME ICIN [/] *"<<endl; cout<<"* CARPMA ICIN *"<<endl; cout<<"* Islemlerini Kullaniniz *"<<endl; cout<<"* Sanalkurs.net *"<<endl; cout<<"*************************************"<<endl; system("color F0"); float sayi1,sayi2,sonuc; char islem; cout<<"1.sayiyi giriniz :"; cin>>sayi1; cout<<"islemi giriniz :"; cin>>islem; cout<<"1.sayiyi giriniz :"; cin>>sayi2; switch(islem) { case '+': sonuc = (sayi1+sayi2); cout<<"Toplama Sonucu :"<<sonuc<<endl; break; case '-': sonuc = (sayi1-sayi2); cout<<"Cıkarma Sonucu :"<<sonuc<<endl; break; case '*': sonuc = (sayi1*sayi2); cout<<"Carpma Sonucu :"<<sonuc<<endl; break; case '/': sonuc = (sayi1/sayi2); cout<<"Bolme Sonucu :"<<sonuc<<endl; break; } system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS; }
0