Cevaplar

2012-10-02T21:09:02+03:00

TESTLERİN GELİŞTİRİLME NEDENLERİ
1.Zihin geriliğini ayırt etmek için ortaya çıktı.
2.Davranışların normal ve anormal olanlarını birbirinden ayırt etmek için 
3.Anormal davranışları sınıflandırabilmek için.

GÜNÜMÜZDE TESTLERİN KULLANILIŞ AMAÇLARI
* Bireye ilişkin psikolojik bir özelliğin ölçülmesi içi(birey kaygılımı değil mi?)
* Çeşitli yönlerden grupların karşılaştırılması için.
* Biyolojik ve kültürel farkların davranışlar üzerinde etkilerini araştırmak için(kadınmı erkek mi kaygılı?
* Uygulanan psikoterapinin yönteminin etkililiğini ölçmek için.
* Kullanılan eğitim yönteminin bireyde istendik davranışlar ortaya çıkarması için.

TEST:bireyin herhangi bir özell

0