Cevaplar

2012-12-24T22:00:37+02:00

10 KASIMDA EN BUYUK ADamın bızler ıcın kendısını feda etme srecını aklımda yasarayak ogrenıyorum fazlasıyla uzulurum

2 5 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-24T22:00:57+02:00

Bilindiği üzere 74 yıl önce bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, ulu önder, eşsiz devlet adamı ve 20 yüzyılın dehâsı olan M Kemal Atatürk’ü kaybettik

Atatürk’ü, onun yaşamını ve kişiliğini kısaca özetleyerek, ulu önderimizi bu önemli günde bir kez daha yâd edeceğiz
M Kemal vatanına ve ulusuna çok yüce duygularla bağlı, vatan savunmasını her şeyin üzerinde tutan, millet sevgisi tutku derecesinde olan, yaşarken ve öldükten sonra da maddi ve manevi tüm varlığını ulusuna adayan bir devlet adamı ve komutandı

Onun en büyük ideali; Türk Ulusunun “En medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmek”ti Memleketin mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olması onun için bir hayat davası idi
M Kemal Atatürk düşüncelerinde asla hayalperest değildi “Biz, ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz” derdi

Ona göre akıl ve mantığın halledemeyeceği iş yoktu Gerçekleştirdiği başarılı inkılâpların temelinde de akıl ve mantık vardı
Bilim ve tekniğin hayatımıza hakim olmasını isteyen Atatürk, anlamsız ve mantıksız hurafeleri, hastalıklı olarak nitelendirirdi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şeyhler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz” derdi

Atatürk deha sahibi bir kişiydi Askeri ve siyasi alanlarda yepyeni yöntemler uygulayarak, o günün şartlarında hayal edilmesi bile güç işler başarmıştır Bunlardan en önemlileri sırasıyla: Yeni bir ordunun kurulması, halkın ikna edilmesi, düşmanın yurttan atılması, yeni bir devletin ve yönetim şeklinin kurularak eski olanların kaldırılması, siyasi, toplumsal, ekonomik ve hukuki alanlarda yapılan çok sayıdaki devrimlerdir

Atatürk’ün görüşleri kesin ve isabetlidir Çanakkale savaşları sırasında düşman donanmasının nereden çıkarma yapabileceğini sezmesi, 2 Dünya Savaşını önceden tahmin edebilmesi, Hatay’ın Türkiye topraklarına katılması onun ileri görüşlülüğünün en belirgin örneklerindendir

“Yurtta barış, Dünyada Barış” sözünün sahibi olan Atatürk, toprak büyütme heveslisi olmayan, mecbur kalınmadığı sürece savaşı cinayet olarak kabul eden bir liderdir
Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmayı hedef gösteren Atatürk, eğitimle ve eğitimin milli olması ile de yakından ilgilenmiştir Milli Eğitimi güçsüz olan bir milletin gelişimini tamamlayamayacağını düşünen Atatürk’e göre: “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı,yüce bir toplum olarak yaşatır; ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder

Kararlı, inatçı ve kendinden emin bir kişiliğe sahip olan Atatürk’e göre Türk milleti esir olarak yaşayamazdı Bu nedenle Kurtuluş Savaşı’nı başlattığında parolası “Ya istiklâl, ya ölüm”dü
Mücadeleci ve ulusuna güvenen Atatürk, Amerikalı bir generale de bu konuda şunları söylemiştir: “…bir millet, top yekûn kurtulmaya karar verir de harekete geçerse onun özgürlüğünü ve bağımsızlığını elde etmesini engelleyecek bir güç dünyada yoktur” 


1 1 1