Cevaplar

2012-12-24T22:28:58+02:00

swim playing footbal playing tenis skate skiing   watching TV   ble ble ble

0
2012-12-24T22:39:49+02:00

I Like Swimming
I Love Read Book
I Like Run
I Like Walk
I Like Play Chees

I Like Playing Football
I Like Eat

I Loves Animals
I Love Play Computer games
I Likes Write Story

I Like Share
I Like Listen

I Like City Tour
I Love Go To Park With My Dog
I Like Play Basketball 
I Like Clean My Room
I Like Skiing 
I Like  Experiment

0