Cevaplar

2012-12-24T22:44:08+02:00

teklifi milliye emirleri

Her ilçede bir tane teklifi milliye komisyonu kurulacak. Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek. Her aile bir askeri giydirecek. Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak. Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak. Sahipsiz bütün mallara el konacak. Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak. Halkın elindeki araçlar aylık 100 km. askeri ulaşım yapacaklar.
0
2012-12-24T22:45:35+02:00

sakarya savaşı :Türk ordusunun kahramanca direnişi karşısında Yunanlılar yenilerek geri çekildi

Ankara Antlaşmasının Önemi (20 Ekim 1921)
- TBMM için siyasi bir zaferdir. Antlaşma ile ilk kez bir İtilaf Devleti yeni Türk devletini ve Misak-ı Milli’yi tanımış oldu.
- Fransa Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti oldu.
- Hatay dışındaki bugünkü Suriye sınırımız çizildi. 
- Fransa’nın TBMM ile anlaşma yapması ile İtilaf devletleri bloğu parçalandı. 
- Fransa ile savaş sona erdiğinden Güney Cephesi'nde güvenlik sağlandı. Bölgedeki birlikler Batı Cephesi'ne sevk edildi. 
- Fransız desteğini kaybeden Ermeniler yalnız kaldılar. Çukurova'da bir Ermeni Devleti kurma hayalleri sona erdi.  
0