Cevaplar

2012-12-24T22:49:53+02:00


1)DENEYİN ADI :          BOYLE-MARIOTTE KANUNU

 

2)DENEYİN AMACI : Sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta bulunan gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi incelemek.

 

3)TEORİK BİLGİ :

 

GAZ HALİ VE GAZLARIN ÖNEMİ

Yapılan araştırmalar, gazların birbirinden oldukça uzak ve hızla hareket eden moleküllerden oluştuğunu göstermiştir. Gazlar bulunduğu her hacmi doldurabilen ve bastırıldığında hacmi büyük ölçüde küçültülebilen akışkanlardır. Bu bastırılabilme özelliklerinden yararlanılan gazlar, yüksek basınç altında çelik tüplere doldurularak depolanır, taşınır ve kullanırlar. Dünyamızın atmosferini oluşturan hava olmasaydı, canlıların da olmayacağını düşündüğümüzde, havanın ve dolayısıyla gaz halinin önemi kendilinden ortaya çıkmaktadır. Gazları incelemekle yalnızca maddenin gaz halinin davranışlarını belirlemek değil, yaşamımızda önemli bir yeri olan bu maddeleri en iyi şekilde kullanabilmek de amaçlanmaktadır. ……(1)

Belirli bir hacmi şekli olmayan bulundukları kabı dolduran, tanecikler arasındaki uzaklıkları maksimuma çıkmış, çekim kuvvetleri yok denecek kadar azalmış olan akışkan olan maddenin en düzensiz haline gaz denir.

 

Alıntıdır

0
2012-12-24T22:53:05+02:00

http://www.youtube.com/watch?v=PCliWIvUCUk

 burda bir deney var yapabilrsin

0