Cevaplar

2012-12-24T23:27:30+02:00

Halkın bilgilendirilmesinde ve eğitilmesinide bir araç olmuştur. ·  

 

      Basılan kitaplar ve oynanan tiyatrolarla ilgili haber vermişlerdir. ·      

  Roman ve tiyatro eserlerinin  yazı dizisi halinde (tefrika) yayımlanması sağlanmıştır. ·         Edebi yapıtlarda halkın sorunlarının işlenmesine araç olmuştur. ·    

    Toplumun haberlerden ve yeniliklerden haberdar olmasını sağlamıştır. ·    

    Dilin sadeleşmesinde önemli katkıları olmuştur. ·      

  Geniş insan topluluklarına ulaşılması gazete sayesinde olmuştur.

Alıntıdır.

0
2012-12-24T23:29:42+02:00

II-TANZİMAT EDEBİYATI  KAYNAKLARI

 

            Bilindiği üzre Fransız Edebiyatı'nın etkisi ki 18.yy Fransız uygarlığının İspanya, İtalya ve İngiltere'yi etkisi altına alan evrensel bir düzeye varmış olmasıdır ki bu dönemde başta Amerika olmak üzre pek çok ülke bilim ve felsefi yönden edebi akımların etkisinde kalmıştır. Bizimde bu akımdan etkilenmemiz kaçınılmazdı. Bunun yanı sıra  Fatih in İtalyan ressamı Bellini 'ye resmini yaptırması,Katip Çelebi'nin “ Cihan-nüma”sı, 17. yy dan sonra Avrupaya giden Çelebi Mehmet'in “Paris Sefaretnamesi”gibi eserler Avrupa kültürünü bize getirmiştir.

 

0