Cevaplar

2012-12-25T00:25:09+02:00

Kovalent bileşikler, elektron çiftinin atomlar arasında ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur. Burada ortaklaşa kullanılan elektronlarla, pozitif atom çekirdekleri arasındaki çekme kuvveti etkisiyle kimyasal bağ oluşur.

APOLAR KOVALENT BİLEŞİKLER:
Aynı cins ametal atomları arasında olan kovalent bağlı bileşiklerdir. Örnek olarak iki hidrojen atomu arasında oluşan hidrojen molekülünü inceleyelim: Her bir hidrojen atomu 1 elektrona sahiptir. Bu birer elektronun ortaklaşa kullanılmasıyla hidrojen atomları arasında bir bağ meydana gelir. Oluşan molekül H2 molekülüdür.

Hidrojen molekülü; H..H veya H±H şeklinde gösterilir. Birincisi elektron nokta yapısı (Lewis yapısı), ikincisi ise açık formüldür. O2, F2, Cl2, Br 2, I2ve N2 moleküllerinde de apolar kovalent bağ vardır.

POLAR KOVALENT BİLEŞİKLER
Örnek olarak HF molekülünün oluşumunu inceleyelim: Florun son enerji düzeyinde 7 elektronu, hidrojenin ise 1 elektronu vardır.Hidrojen ve flor arasında bir kovalent bağ oluşur. Florun elektron severliği hidrojenden fazla olduğundan ortaklaşa kullanılan elektronları kendisine daha fazla çekeceğinden kismi negatif yükle, hidrojende kismi pozitif yükle yüklenir.

Başda kutuplanma meydana gelir. Oluşan HF bileşiğidir. H..F elektron nokta yapısıdır. Açık formül H±F şeklinde gösterilir. Molekül doğrusaldır. Farklı cinste ametal atomları arasında oluşan kovalent bağlı bileşiklerdir. HF, HCI, CO, NO molekülleri polar kovalent bileşiklerdir.

1 5 1
2012-12-25T00:25:09+02:00

kovalent bileşikler, elektron çiftinin atomlar arasında ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur. Burada ortaklaşa kullanılan elektronlarla, pozitif atom çekirdekleri arasındaki çekme kuvveti etkisiyle kimyasal bağ oluşur.

APOLAR KOVALENT BİLEŞİKLER:
Aynı cins ametal atomları arasında olan kovalent bağlı bileşiklerdir. Örnek olarak iki hidrojen atomu arasında oluşan hidrojen molekülünü inceleyelim: Her bir hidrojen atomu 1 elektrona sahiptir. Bu birer elektronun ortaklaşa kullanılmasıyla hidrojen atomları arasında bir bağ meydana gelir. Oluşan molekül H2 molekülüdür.

Hidrojen molekülü; H..H veya H±H şeklinde gösterilir. Birincisi elektron nokta yapısı (Lewis yapısı), ikincisi ise açık formüldür. O2, F2, Cl2, Br 2, I2ve N2 moleküllerinde de apolar kovalent bağ vardır.

POLAR KOVALENT BİLEŞİKLER
Örnek olarak HF molekülünün oluşumunu inceleyelim: Florun son enerji düzeyinde 7 elektronu, hidrojenin ise 1 elektronu vardır.Hidrojen ve flor arasında bir kovalent bağ oluşur. Florun elektron severliği hidrojenden fazla olduğundan ortaklaşa kullanılan elektronları kendisine daha fazla çekeceğinden kismi negatif yükle, hidrojende kismi pozitif yükle yüklenir.

Başda kutuplanma meydana gelir. Oluşan HF bileşiğidir. H..F elektron nokta yapısıdır. Açık formül H±F şeklinde gösterilir. Molekül doğrusaldır. Farklı cinste ametal atomları arasında oluşan kovalent bağlı bileşiklerdir. HF, HCI, CO, NO molekülleri polar kovalent bileşiklerdir. 

0