Cevaplar

2012-12-25T02:17:21+02:00

1.  Her zaman adeninin karşısına timin, sitozinin karsısına guanin nükleotiti gelir.

Ayrıca  A sayısı=T sayısı ve S sayısı=G sayısı

 

250 timin varsa 250 de adenin olmak zorundadır

250*2=500

kalan nükleotitleri hesaplamak için 1500den 500 çıkarırız 

1500-500=1000 tane sitozin ve guanin vardır ve eşit sayıdalardır

1000/2den sitozin sayısını 500 olarak buluruz.

 

2. Bu soru için gereken bilgileri hatırlayalım.

*DNA da Guanin nükleotit ile Sitozin nükleotit arasında 3 adet hidrojen bağı vardır.

*DNA da Adenin nükleotit ile Timin nükleotit arasında 2 adet hidrojen bağı vardır.

 

100 guanin bulunuyorsa guanin ve sitozin sayıları eşit olduğundan 100 de sitozin bulunursa

100+100= 200 olur. 

yoplam 1200 nükleotit bulunuyorsa A ve T sayısı 1200-200den 1000'dir

adenin ve timin sayıları 1000/2den 500'dür.

 

Guanin Sitazin çiftinden 100 tane bulunduğundan (toplam değil çift olarak) 100*3=300 hidrojen bağı vardır.

Adenin ve Timin çiftinden 500 tane bulunduğundan 500*2=1000 hidrojen bağı vardır.

 

Soruda bize toplam hidrojen bağını sorduğundan 1000+300den 1300 hidrojen bağı vardır.

1 5 1