1-insan oğlunun yönetimi kime verilmiştir.2-bu yöneticilerin özellikleri nelerdir.3-adı geçen devletin ilk yöneticilerden sonra gelen çocuklarının yönetimi nasıldır.4-adı geçen devletin komşularıyla ilişkileri nasıldır? Arkadaşlar bana 1- 2- 3-... hepsinin cevabını verin. lütfenn çok acil okula gitmeden yapmam lazım!!!!!!!!

2

Cevaplar

2012-12-25T10:47:34+02:00

sen hangi devletten bahsediyon

22 1 22
2012-12-25T10:48:58+02:00

1 :) kağanlara,hanlara verilmiştir 2:)Yönetici Bilgili Olmalı: Yönetici, öncelikle yönetim biliminin temelini oluşturan teorileri bilmeli. Teori, yöneticiyi gerçeğe götüren en güvenilir araçtır. Uygulama yapabilmek için teoriden daha iyi bir rehber yoktur. Ayrıca yönetici, yönetim ile ilgili teorilerin yanında yönetim ilke ve teknikleri ve süreçlerini de ayrıntılı olarak bilmelidir. Yöneticilik yaptığı alan hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.

Yönetim bir sosyal bilim alanı olduğuna göre, yönetici; siyaset bilimi, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih ve edebiyat gibi alanlarda bilgili olmalıdır. Çünkü bu alanların kazandıracağı çerçeve, yöneticilik uygulamalarına doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlar
b.   Yönetici Yetenekli Olmalı: Yönetici, sorun çözme, temsil etme, görüşme yapabilme, karar verme, yazılı ifade, konuşma, analiz yapma, sentez yapma, planlama gibi alanlarda yetenekli olmalıdır.

Kavramsal Beceriler: Olayları ve sorunları bir bütünlük içinde görebilme ve anlayabilme, başkaları için açık olmayan bağlantıları, tutarsızlık ve karşıtlıkları görebilme, karmaşık durumlarda anahtar olayı veya hareketleri tanımlayabilme ve benzetilen nesneler arasındaki ilişkiyi görebilme gibi yetenekleri ifade etmektedir.

Beşeri Beceriler: Bir insanın diğer insanlarla birlikte çalışma konusundaki yeteneğini ve yargılarını ifade etmektedir. Bu beceriler, bireyin kendini anlaması ve kabul etmesi kadar başkalarını da anlaması ve kabul etmesi yeteneğini ifade eder.

Teknik Beceriler: Belirli görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi, yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğini ifade etmektedir. Teknik beceri, yöneticinin uzmanlaşmış bilgiyi, kendi iş alanına uygulayabilme becerisidir.

c.   Yönetici Deneyimli Olmalı: Yöneticinin üçüncü olarak deneyimli olması gerekir. Ne kadar deneyimli olmak gerektiği konusunda bir yargıda bulunmak zordur. Ancak içinde yaşanılan zamana ve yöneticilik yapılan iş koluna göre sahip olunması gereken deneyim miktarı değişebilir. Örneğin günümüzde birçok iş kolunda, artık uzun süreli deneyim şartı aranmamaktadır.

d.   Yönetici Ahlaklı Olmalı: Yönetici, yukarıdaki niteliklerin dışında iyi ahlaka da sahip olmalıdır. Yani insan olmalı, insana değer vermeli, adaletli, tarafsız, dürüst olmalı, hukukun üstünlüğüne inanmalı, yasadışı emirlere direnmeli ve en önemlisi tutarlı olmalı. Hangi şartlarda olursa olsun çifte standart içinde olmamalı. Bilgi, yetenek ve deneyim, iyi ahlakla bütünleşerek daha anlamlı olabilir. İyi ahlaktan yoksun bir yönetici sahip olduğu bilgiye, yeteneğe ve deneyime rağmen yönettiği kurum ve çalışanlar için beklenmedik sorunların ve huzursuzlukların kaynağı olabilir.

Bilgili, becerikli ve deneyimli yöneticilerin az olduğu zamanlarda bazı kişiler tutarsız ve dengesiz oldukları halde sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyim üstünlüğü ile göreceli olarak başarılı olmuş gibi görünebilir. Ancak bilgi ve beceri edinmenin giderek kolaylaşacağı bundan sonraki dönemlerde ahlaki açıdan yetersiz kişilerin gemilerini eskisi gibi yürütemeyecekleri  bilinmelidir.

30 4 30