Cevaplar

2012-12-25T13:22:21+02:00

Şarkı - türkü ve oyunmüziklerinde hız değişikliklerini fark. eder. Hız Değişiklikleri. B.Müziksel algı ve bilgilenme. Blokflüt,. Melodika. Marakas. Anlatım,. Yaratma kibi

1 5 1
2012-12-25T13:23:31+02:00

.
2.2.1.Hız (hareket) Terimleri
Haraket, bir müzik eserinin hangi yavaşlıkta veya hangi hızlılıkta çalınacağını belirtir.
En yavaş en hızlı birçok hız terimi vardır. Bu terimlerin çoğu İtalyancadan gelmedir ve
müzik parçasının –notasının-dizeğinin sol üstüne yazılır. Aşağıda görüldüğü üzere ismi ve
hızın anlamı verilmiştir.
İSMİ ANLAMI
Grave Çok ağır
Lento Ağır
Largo Geniş
Larghetto Oldukça geniş
Adagio Acele etmeden
Andante
Orta yürüme
hızında
Moderato Orta dızda
Allegretto Oldukça hızlı
Allegro Hızlı
Vivace Canlı
Presto Çok hızlı
Prestissimo Son derece hızlı


7 2 7