Cevaplar

2012-12-25T14:08:52+02:00

http://www.yenimakale.com/

1 1 1
2012-12-25T14:25:41+02:00

adımları atarken bu adımların sağlam olması; diğer bir deyişle yapılan çalışmaların bilimsel olabilmesi için öncelikle bilimselliğin tanımının yapılması ve bilimsellik ölçütlerinin neler olduğunun irdelenmesi gerekmektedir. Bilim, bilim yapılan alanda yapılan çalışmaya ihtiyacın olduğunun hissedilmesiyle başlar önce; aksi takdirde amaçsızdır. Daha sonra bu konu üzerinde sıkı bir çalışma ister, yetkinlik ister, nesnellik gerektirir, mantığa uygunluk, tutarlılık bekler. İşte bu ve buna ek olarak birçok özelliği barındırması gereken bir bilimsel çalışma yapabilmek için öncelikle bilimsel bir yazının özelliklerinin bilinmesi, bunu uygulamaya geçirebilmek için de öncelikle bilimsel bir yazı üzerine gözlem yapıp doğruları eksikleri değerlendirmek gerekmektedir. Bu amaçla yapılan bu çalışmada biri Türkçe diğeri İngilizce olmak üzere iki ayrı makale incelenecek, daha sonra bu makaleler bilimsel yazıya uygunlukları açısından karşılaştırılacaklardır. Makaleler altı ayrı bölümde ve bu bölümlerin de alt başlıkları altında incelenmişlerdir. Bölümlerin içeriklerine bakacak olursak:İlk bölüm, makalenin işlevi hakkında bilgi vermeye yönelik olup, metnin okuyucuyu bilgilendirici bir işleve mi, çağrısal bir işleve mi yoksa tamamen yazar odaklı kurmaca bir yazı mı olduğuna bakılmaktadır. İkinci bölümde makalenin bölümleri, hangi bölümlerde neye nasıl yer verildiği konusuna değinilmiştir. Üçüncü bölüm ele alınan konunun hangi yöntemlere başvurularak açıldığı, açıklandığı üzerine örneklemelerden de yararlanarak açıklama içermektedir. Dördüncü bölüm makale içi alıntılamalar ve bu alıntılamaların makale sonunda  nasıl belirtildiği üzerinedir.             Beşinci bölüm kullanılan dil üzerinedir; yazar makaleyi yazarken nasıl bir konuma sahip, okuyucuya sesleniyor mu, makalede nesnel dil kullanım örnekleri mi ağır basıyor yoksa öznel ifadelere de yer veriliyor mu gibi özelliklerin incelendiği bir bölüm niteliğindedir.             Son bölümde, giriş ve sonuç bölümlerinin içeriği ve bu bölümlerde kullanılan kavramlar incelenmiş, aralarındaki uygunluk, tutarlılık açısından değerlendirme yapılmıştır. Tek tek derinlemesine incelenen bu makaleler daha sonra incelendikleri aynı kriter başlıkları altında  sav ve örnek yöntemiyle karşılaştırılmışlardır.    

1 5 1