Cevaplar

2012-12-25T14:30:51+02:00

matematiiktutkusu.comdaan bakabilrisiiin

 
0
2012-12-25T14:35:43+02:00
1) =? İşleminin sonucu kaçtır?

a)2,4 b)3,6 c)6,8 d)5,2

-2,5+0,9+0,8+3,2=0,7+1,7=2 ,4


2) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)6 b)5 c)3 d)2

3.+-2.=(3+1-2).=2.

3) = ? İşleminin sonucu kaçtır? 
a) b) c) d) 4)  = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a)40 b)10 c)30 d)20 
5) ) = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a)2 b)1 c)3 d)4

(2.-3.+2. -1.).=
(- ).=1

6)  =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)15 b)25 c)5 d)35 

(3.-).(3.+ )=
(3)2-()2=9.2-3=15

7)  = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a)2 b)3 c)5 d)6
5+3-10+7=(15-10).=5

8) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)-8 b)-2 c)-6 d)-9

3-4-7=-8

9) = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a) b) c) d) 10)  = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a)10 b)20 c)30 d)40 
11) =? İşleminin sonucu kaçtır? 
a)3 b)2 c)4 d)5
12) +9.-10.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)-5 b)-13 c)-10 d)-15

32. +45-90. =77-90=-13. 

13) 10.+16.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)15 b)24 c)12 d)13

10.0,8+16.0,25=8+4=12

14) +4.+=? İşleminin sonucu kaçtır? 
a)79 b)82 c)80 d)81
15)  kareköklü sayısını a. şeklinde yazınız?
a)6 b)5 c)4 d)3
16) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)0,7 b)0,3 c)0,2 d)0,5
17) .(+)+.(+)=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)12 b)42 c)32 d)22 

4+6+3+9=22

18) +-=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)0,7 b)0,3 c)0,4 d)0,5

0,4+0,7-0,8=0,4-0,1=0,3

19) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)4 b)3 c)6 d)8
20) 8.++3.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)30 b)40 c)88 d)118 

48.+40.+30=118. 


21) 4.+6.+10.=? İşleminin sonu cu kaçtır?
a)12,2 b)7 c)14,4 d)15,5

4.0,5+6.0,9+10.0,7=2+5,4+ 7=14,4

22) 6.+2. -3.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)3,9 b)9,6 c)4,8 d)2,4

6.+2.-3.=

23) -+=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)9 b)10 c)8 d)11

=+
=10-=10–1=9

24) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)5,6 b)0,8 c)1,2 d)3,425) ++-3.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)-0,6 b)-0,4 c)-0,8 d)-0,2

0,4+0,7+0,8-3.0,9=1,9-2,7=-0,8

26) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)7 b)2 c)3 d)1 27) ) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)8 b)7 c)6 d)5

=
==
= 28) ) 4.+3.-5.+2.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)2 b)11 c)36 d)8

12.+6. -25. +18. =11. 

29) 7.+5.-3. -2.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)2,7 b)1,2 c)3,6 d)4,9

7.0,7+5.0,4-3.1,2-2.0,3=4,9+2-3,6-0,6
=6,9-4,2=2,7

30) -+=? İşleminin sonucu kaçtır?
a) b) c) d)

=
=5-=5-=

31) +2.-20.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)2 b)3 c)4 d)5

6+2.7-20.=6+14-18=20-18=2

32) +4.-=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)20 b)24 c)35 d)44

24.+20. -9. =44-9=35

33) 10.+12.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)8 b)12 c)10 d)11

10.0,8+12.0,25=8+3=11

34) ) [+4.+]. =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)2 b)1 c)0 d)3 

[49.+24.+8.].
=81.=1

35) 3 kareköklü sayısını a. şeklinde yazınız?
a)25 b)5 c)15 d)10

3.=3.5.=15.

36) 2.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)1 b)2 c)3 d)4

=2.=2.
=2.=2.=2.=2.=2.=1

37) [.(+)+.(+)]:22=? İşleminin sonucu kaçtır? 
a)3 b)2 c)1 d)4 

=


38) 10.[+-]=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)1 b)4 c)3 d)2

10[0,4+0,7-0,8]=10.0,3=3

39) .[5.+4.-6.]=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)8 b)6 c)4 d)9

.[25+32-54]=.3=3.2=6   40) 10.[++4.+5.]=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)23 b)35 c)49 d)51

10.[0,8+0,9+4.0,6+5.0,2]=10.5,1=51

41) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)2 b)1 c)3 d)4
======1

42) 2.[(+)]-(+)=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)-15 b)-10 c)-13 d)-12

2.+2.--
=20+12-25-20=32-45=-13

43) .[2.+5.-4.]=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)41 b)32 c)12 d)21
2.+5.-4.=2.14+5.21–4.28
=28+105–112=133–112=21

44) [2. +3.]:43=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)0,1 b)0,2 c)0,3 d)0,4

=[2. +3.]:43===0,1


45) [+].=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)3 b)2 c)4 d)1

=(+).===2

46) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)9 b)5 c)8 d)6

==
==
===
====6
=?
a)7 b)6 c)4 d)5
=======4

47) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)5X b) c) d)
==

48)  =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)3 b)4 c)6 d)1

==1


49) =? İşleminin sonucu nedir?
a) b)  c)  d)  
==
=

50) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)4 b)3 c)2 d)1 


51) = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a)- b)-3 c)-8 d)-2

=3-4-7=3-11=-8


52)  =? İşleminin sonucu kaçtır?
a) b) c) d)

=

53)  = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a)-2 b)-3 c)4 d)6

=10-12-12+12=-2

54)  =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)24 b)15 c)12 d)1,4

=
=2,4-0,3-0,7=2,4-1=1,4

55) = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a)5 b)15 c)10 d)7

=5+3-10+7=15-10=5

56)  =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)-2 b)-4 c)-6 d)-7

=-2,5+0,9+0,8-3,2=-5,7+1,7=-457) = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a)6 b)2 c) d)8 

2+3+5-9=10-9
=1=

58) ..=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)5 b)4 c)2 d)3

=25.8.=200. =4

59)  = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a)12 b)3 c)4 d)8

=4+5-=9-=861) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)6 b)5 c)2 d)3 

===4.
=4.=4.==2

62) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)4 b)3 c)1 d)2

=

63) )  ise, a=?
a) 7 b) 6 c) 5 d) 4

=
===
==7
64)  ise, x kaçtır?
a) b) c) d)
=
=

65)  işleminin sonucu kaçtır?
a) 1 b) 2 c)  d) 
=

66) 5 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
a)  b)  c) 10 d) 20

5= 

67)  işleminin sonucu kaçtır?
a) 0 b) 3 c) d) 2

=0. =0

68) 4 işleminin sonucu kaçtır?
a)  b) c)  d)
4=6.-3=

69) işleminin sonucu kaçtır?
a)  b) c) d)

=12.-= 

70)  işleminin sonucu kaçtır?
a) 17 b)3 c) d)

====3
0