Cevaplar

2012-12-25T14:39:13+02:00

En geniş anlamıyla çevre ekosistemler ya da biyosfer şeklinde açıklanabilir. Daha açık olarak çevre, insanı ve diğer canlı varlıkları doğrudan ya da dolaylı olaraketkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etmenlerin tümüdür.

1 1 1
2012-12-25T14:39:59+02:00

 

 

Termik santral bacasından çıkan dumanlar

Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını, değişmesini ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesini çevre kirlenmesi olarak tanımlayabiliriz. Artık hepimizin bildiği gibi çevreden, içindeki varlıklara göre en çok yararlanan bizleriz. Çevreyi en çok kirleten yine bizleriz. Bu nedenle "Çevreyi kirletmek kendi varlığımızı yok etmeye çalışmaktır" denilebilir.

İnsanları çevre kirliliği konusunda duyarlı hale getirebilmek için 1997 yılı çevre yılı olarak kutlandı.

 

 

 

yanlış mı yazmışım :(

1 1 1