Cevaplar

2012-12-25T20:36:58+02:00

 yazımızda sizlere, Büyük Hun Devleti hükümdarları arasında yer alan Mete dönemi, ve Metehan döneminden söz etmeye çalışacağız. Büyük Hun Devleti hükümdarları arasında yer alan Mete dönemi, ve Metehan döneminde ne gibi gelişmeler olduğuna, vakit kaybetmeden bakalım…
Büyük Hun Devleti hükümdarları arasında yer alan Mete dönemi, ve Metehan dönemi, Milattan önce 209 senesinde başlamıştır. Mete dönemi, ve Metehan döneminde Mete’nin ünvanı Şanyü’dür. Mete dönemi, ve Metehan dönemine ilişkin Çin kaynaklarına bakıldığında, Mete’nin Mao-tun olarak bahsedildiğini görürüz. Türk Kaynakları ise Mete olarak Büyük Hun Devleti hükümdarları arasında Mete dönemi, ve Metehan döneminden söz etmişlerdir.
Büyük Hun Devleti hükümdarları arasında yer alan Mete dönemi, ve Metehan dönemine ait bilgilerimize göz attığımızda, Mete döneminde dünyanın en disiplinli ordusunun kurulduğunu görürüz. Metehan döneminde, ülke içerisindeki karışıklıklar tamamen önlenmiştir.
Metehan döneminde, Büyük Hun Devleti‘nin komşuları: doğuda Tung-hu’lar, güneybatı’da Yüeçiler, ve Güney’de Çin imparatorluğu idi. Mete döneminde, Büyük Hun Devleti tarafından gerçekleştirilen ilk askeri zafer, Moğol kökenli olan Tung-hu’lara karşı elde edildi. Tung-hu’lar, Mete döneminde, Büyük Hun Devleti’nden sürekli toprak istemekteydiler. Bunun üzerine, Büyük Hun Devleti’nin elde ettiği Mete dönemindeki ilk askeri zafer, Tung-hu’lara karşı kazanılmıştır. Mete döneminde ağır yenilgiye uğrayan Tung-hu’lar, Büyük Hun Devleti’ne karşı önemli topraklar kaybetmişlerdir.
Metehan döneminde, Büyük Hun Devleti’nin elde ettiği ikinci askeri zafer ise, Yüeçiler’e karşı elde edilmiştir. İpek Yolu’nu, Yüeçilere karşı elde ettiği zafer ile, Metehan döneminde, Büyük Hun Devleti kontrolü altına almıştır…

 

 

 
0