Cevaplar

2012-12-25T15:22:27+02:00

İslam Kültür Ve Medeniyeti
• İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında çevre kültür ve medeniyetlerin büyük etkisi olmuştur.
1. Eski Yunan Kültürünün Etkisi:
• Müslümanlar ele geçirdikleri şehirlerdeki Yunanca yazma eserleri incelediler.
• Harun Reşit, Bizans İmparatorundan Yunanca eserler istemiştir. Bu eserler Arapça’ya tercüme edilmiştir. (Tercümeler Devri) Halife Me’mun Bağdat’ta Beytü’l Hikme’yi kurdu.
NOT: Yunanca’dan Arapça’ya çevrilen eserler genellikle tıp, matematik ve felsefeye ait eserlerdi.
NOT: Bizans sanatı bilhassa mimaride önemli katkılar sağladı.

2. Eski Hint Kültürünün Etkisi:
• Hint kültürünün etkisi daha çok matematik ve geometri alanında olmuştur.
• Hint rakamları İslam dünyasına girmiştir.
• Onlu sistem’de Hindistan dan alınmıştır.

0