Cevaplar

2012-10-02T21:25:39+03:00

hayırrrrrrr ,yapmazzz :))))

0
2012-10-02T21:25:43+03:00
Fotosentez nedir?

Yeşil bitkilerin, ışık enerjisi yardımıyla, karbondioksit (CO2) ve suyu (H2O) birleştirerek organik besin yapması olayı "Karbon özümlemesi" de denir Bu olay bitkilerin kloroplastça zengin olan yeşil kısımlarında olur Fotosentez, basit ve yüksek yapılı bütün klorofilli kara ve su bitkileriyle az bir bakteri türünde cereyan eder En çok yapraklarda olur Mantarlar fotosentez yapmaz Fotosentez sonucu, glikoz, su ve oksijen meydana gelir Glikoz, meydana gelen diğer elementlerle birleşerek kimyasal yapısını değiştirerek, diğer karbonhidratlar, yağlar ve aminoasitlere dönüşür Güneş enerjisi fotosentez aracılığıyla kimyasal bağ enerjisine dönüşerek meydana gelen besinlerde depolanır Sindirim sonucu besinlerin yakılmasıyla açığa çıkan bu enerji, hayati enerji olarak kullanılır Güneş, hayat için en önemli enerji kaynağıdır Güneşsiz hayat düşünülemez Karanlık deniz diplerinde yaşayan canlılar da üst tabakalardan diplere çöken besinlere muhtaçtır


OKSİJENSİZ SOLUNUM

Karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerin çok atomlu, yüksek enerjili moleküller olduğunu biliyoruz Canlılar bu moleküllerindeki kimyasal enerjiyi ATP enerjisi haline getirmek için organik moleküllerindeki bağları koparmak zorundadır Bu olaya solunum denir Enerji ihtiyacı az olan canlılar örneğin bakterilerin çoğu ve bazı mantarlar oksijensiz solunum yaparlar


Oksijenli solunum yapan canlılar

Canlıların çoğu oksijenli solunum yapar Besin moleküllerindeki enerjinin hücrelerde oksijen kullanılarak açığa çıkarılmasına oksijenli solunum denir İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, bakteriler ve mantarlar oksijenli solunum yaparlar Memeli canlılar, sürüngenler, kuşlar, kurbağalar, balıklar, kabuklu deniz canlıları, eklem bacaklılar, yılanlar ve solucanlar, oksijenli solunum yapan canlı örnekleridir Akciğerler, solungaçlar, trake ve deri aracılığı ile oksijenli solunum yapılır   

1 5 1