Cevaplar

2012-12-25T16:16:31+02:00

1. isim Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
"Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum." - Halikarnas Balıkçısı

1. isim, hukuk Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese
"Türk Dil Kurumu."

1. isim Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür
"Hikmet Beyin kurum ve edası, her zamankinden belki yüz kat üstündü." - S. M. Alus

2 5 2