1.sorum= 18 dairelik bir apartman her dairesinde A ve B gazetelerinden en az biri okunmaktadır. 10 dairede yalnız A gazetesi, 5 dairede ise A ve B gazeteleri okunuyor. Buna göre ,B gazetesinin okunduğu kaç daire vardır?

A)3 B)5 C)8 D)10

2.sorum= 40 kişilik bir turist gurubunda bulunanlar ingilizce ve fransızca dillerinden en az birini biliyor. bu grupta 30 kişi ingilizce, 20 kişi ise fransızca bildigine göre, her iki dili bilen kaç kişi vardır?

A)10 B)12 C)13 D)14

1

Cevaplar

2012-12-27T10:58:26+02:00

iki sorunun da cevabı A) şıkkı

0