Cevaplar

2012-12-25T16:32:11+02:00

Bozok Üniversitesi Konferans Serisi kapsamında Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi/ UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz,ülkemizin ve Yozgat’ın Somut Olmayan Kültürel Mirasının yokolmaya yüz tuttuğunu söyledi. Prof. Dr. Oğuz, “İleride bayram geleneği ne, Karacaoğlan, Köroğlu kim diyen bir nesille karşılaşırsak şaşırmayalım. Türkiye’nin doktora, mühendise ihtiyacı olduğu kadar kültür aktarıcılarına da ihtiyaç var” dedi.

1 5 1
2012-12-25T16:46:28+02:00

 Modern hayat ve getirdiği kavramlar, toplumları ve bireyleri derinden etkilemiştir. Sabit doğruların yerini sürekli değişen ve bireyin ayak uydurması gereken kaygan bir zemin almıştır. Teknoloji, kapitalizm ve küreselleşmenin de etkisiyle, kültürler arası bilgi ve mal akışı sağlanmış, bu alışveriş sonucunda yeni evrensel değerler doğmuştur. Evrensel akılsallık, yerel ve özgün değerlere ağır basmış, kültürleri etkileyerek kendi doğrularıyla şekillendirmeye başlamıştır. Endüstrileşen meta üretimi, kendi çıkarları doğrultusunda kültürün de endüstrileşmesine ve standartlaşmasına sebep olmuştur. Dinamik bir yapı olan kültürün homojenleşmesi, öznel değerlerin kaybına yol açmıştır.

Bu çalışmada hedeflenen, modern hayatın bir sonucu olarak kültür endüstrisinde bireyin ve yerelliğin kaybolmasının ele alınması ve İkea örneği üzerinden değerlendirilmesidir.

1 5 1