Cevaplar

2012-12-25T16:32:16+02:00

• Kendini tanımak 
• Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek 
• Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek 
• Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek) 
• Hoşgörülü ve önyargısız olmak 
• Eleştirilere karşı açık olmak 
• Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek.

İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri:

• Dikkatini karşısındaki kişiye verir.
• Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
• Göz teması kurar.
• Son sözü söylemek için çabalamaz.
• Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.
• Yargılamadan, suçlamadan dinler (önyargılı değildir).
• Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.
• Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.
• Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder.
• Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur.Kaynak: http://iletisim.nedir.com/#ixzz2G4fGgbub

0
2012-12-25T16:34:19+02:00

iletişim: canlıların birbirleri ile duygu ve düşüncelerini paylaşmasıdır eğer iletişim olmasaydı hiç kimse birbirine sorunlarını anlatamazdı ve bu da ortaya büyük çatışmaların çıkmasına neden olurdu :) 

0