Aşağıdaki Soruların Cevaplarını Bekliyorum Arkadaşlar...

1. Canlıların en küçük yapı birimi nedir?
A) Hücre B) Doku C) Organ D) Sistem


2-)Hangi vitamin suda çözünür?

A)a vitamini B)b vitamini

C) k vitamini D)d vitamini


3-)Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin sindirilmesi sonucu meydana gelebilir?
A) Glikoz B) Gliserin

C) Glikoz D) Amino asit


4_ Enerji elde etme basamaklarında en son kullanılan organik besin hangisidir?
A) Protein B) Yağ

C) Karbonhidrat D) Nişasta


5-)Aşağıdaki besinlerden hangisi sindirime uğramadan kana geçebilir?
A) Protein B) Vitamin C) Yağ D) Nişasta


6-)Canlılarda kalıtım materyalini oluşturan organik moleküller hangisidir?

A)karbonhidratlar B)yağlar C)nükleikasitler D)vitaminler


7-)Enzimin etki ettiği maddeye verilen isim hangisidir?

A)kofaktör B)koenzim

C)substrat D)apoenzim


8-)Canlılarda tepkimelerin başlayabilmesi için gerekli olan enerji hangi molekülden sağlanır?

A)su B)mineraller C)asit-bazlar D) atp


9-)Hangi organik baz RNA’da bulunmayıp DNA’da bulunur?

A)timin B)adenin C)urasil D)guanin


10-)DNA’da bulunan şeker grubu hangisidir?

A)riboz B)deoksiriboz C)heksoz D)trioz


2

Cevaplar

2012-12-25T16:53:57+02:00

1.sorunun cevabı:A olacak

0
2012-12-25T16:54:09+02:00

1a  4a olacak bu kadar biliyorum

0