Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-25T16:56:27+02:00

1920 Mart 20: İstanbul un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal in protestosu, Ankara da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi. 

1920 Mart 18: İstanbul da Meclis-i Mebusan ın son toplantısı. 

1920 Mart 19: Mustafa Kemal tarafından Ankara da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması. 

1920 Nisan 23: Mustafa Kemal, Ankara da Türkiye Büyük Millet Meclisi ni açtı. 

1920 Nisan 24: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. 

1920 Mayıs 5: Mustafa Kemal in başkanlığında ilk Hükümet in toplantısı. 

1920 Mayıs 11: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. 

1920 Mayıs 24: Mustafa Kemal in cezası Padişah tarafından onaylandı. 

1920 Ağustos 10: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması nın imzalanması. 

1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı. 

1921 Ocak 20: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu nun esas maddelerinin kabulü. 

1921 Mart 30 / Nisan 1: İkinci İnönü Savaşı. 

1921 Mayıs 10: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu nun kurulması ve Mustafa Kemal in Grup Başkanlığı na seçilmesi. 

1921 Ağustos 5: Mustafa Kemal e Başkumandanlık görevinin verilmesi. 

1921 Ağustus 22: Mustafa Kemal in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı nın başlaması. 

1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşı nın kazanılması. 

1921 Eylül 19: Mustafa Kemal e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal in Gazi ünvanını alması. 

1922 Ağustos 26: Gazi Mustafa Kemal in Kocatepe den Büyük Taarruz u yönetmesi. 

1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemal in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı nı kazanması. 

1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemal in: Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz dir, İleri ! emrini vermesi. 

1922 Eylül 9: Türk Ordusu nun İzmir e girmesi. 

1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemal in İzmir e gelişi. 

1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesi nin imzalanması.
0