Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-25T17:05:48+02:00
Yasama nedir?

Yasama; Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma anlamına gelmektedir

Yasama organı nedir?

Yasalar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir.

Türkiye'de yasama organı

Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne aittir. Yasama organı ülkelere göre bir, iki ya da daha fazla olabilir.

Yasama yetkisi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin yetkileri nelerdir ?

1- Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

2- Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.

3- Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.

4- Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

5- Para basılmasına karar vermek.

6- Savaş ilanına karar vermek.

7- Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.

8- Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına karar vermek.

9- Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.

10- Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.


Kaynak: http://yasama.nedir.com/#ixzz2G4ngyG9K
1 5 1
2012-12-25T17:05:59+02:00
Yasama yetkisi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin yetkileri nelerdir ?

1- Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

2- Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.

3- Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.

4- Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

5- Para basılmasına karar vermek.

6- Savaş ilanına karar vermek.

7- Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.

8- Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına karar vermek.

9- Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.

10- Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.Kaynak: http://yasama.nedir.com/#ixzz2G4nxwReu

0