fen ve teknoloji performansa va proje için yardım gerekli soru:I-Sömürgecilik II-Milliyetçilik akımı III-Silahlanma ve bloklaşma IV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenemez? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV

1

Cevaplar

2012-12-25T17:13:08+02:00

sorunun doğru olduğuna emin misin

 

0